PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Pitääkö hallituksella olla asiantuntemusta maapallonkin asioista?

Yhtiön johdon tehtävä on yhtiön edun edistäminen huolellisesti toimien. Siitä ei heti ensimmäisenä tulisi mieleen liittää hallitukselta vaadittavan osaamisen joukkoon myös maapallon tilan arviointipätevyyttä. Viime viikolla sähköpostiin kilahti uutiskirje, johon linkatun artikkelin otsikko kertoi tällaista asiantuntemusta tarvitsevan ajanjakson olevan jo näköpiirissä.

Mietitäänpä hetki. Osakeyhtiölain mukaan yhtiön tarkoitus on tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Miten maapallon tila siihen voisi vaikuttaa? Itse asiassa monellakin tavalla. Kysymys on asiakokonaisuudesta, jota tavallisemmin kutsutaan yritysvastuuksi.

Käsittelin tätä aihetta vajaa vuosi sitten julkaistussa kirjassani Strategisen yritysvastuun käsikirja. Otin siinä esille asioita, joihin yrityksen toimintaympäristön eli tämän maapallon trendit vaikuttavat ja joiden merkityksestä seuraaville asioille hallituksen olisi huolellisuusvelvoitteensa perusteella syytä varmistua:

  • Onko yhtiössä tunnistettu yritysvastuun merkitys yhtiön arvonmuodostukselle?
  • Onko yritysvastuu osana riskienhallintaa?
  • Onko kartoitettu – esimerkiksi strategian laatimisen yhteydessä – yritysvastuun tuomat mahdollisuudet erottautua kilpailijoista?
  • Onko yritysvastuu systemaattisen johtamisen sekä sisäisen valvonnan kohteena?
  • Saako hallitus riittävästi raportointia yhtiön yritysvastuusta?a
  • Raportoidaanko yritysvastuusta ulkoisesti? Onko tieto varmennettua?
  • Onko yritysvastuu osana johdon palkitsemista?

Maapallon tilaan liittyvää ja siihen vaikuttavaa tietoa saadaan esimerkiksi eri maiden kansallisista päästövähennyssitoumuksista sekä energiaa ja ilmastoa koskevista politiikoista ja strategioista liittyen Pariisin ilmastosopimuksen implementointiin. Yhtiön hallituksen ei tarvitse olla CO2-päästöjen asiantuntijoita, mutta sen pitäisi aika ajoin arvioida, kuinka maapallon ilmakehän lämpenemisen pysäyttämistoimet eri maissa, erityisesti päämarkkinoilla ja tuotantomaissa vaikuttavat yhtiön liiketoimintaan.

Tämä voi toteutua esimerkiksi siinä, että tunnistetaan asian kannalta olennaiset riskit ja rakennetaan niille hallintakeinot. Vaikutukset liiketoimintaan voivat myös näkyä mahdollisuuksina, jos yhtiön tuote- ja palveluvalikoimasta löytyy keinoja, joilla ilmakehän lämpenemistä voidaan hillitä. Näistä keinoista voi mahdollisesti löytyä seuraavat liikevaihdon kasvuun vaikuttavat tekijät. Tällöin ollaankin jo niiden asioiden äärellä, jotka vaikuttavat osakeyhtiölain mukaiseen yhtiön toiminnan tarkoitukseen eli voiton tuottamiseen osakkeenomistajille.

Joitakin vuosia sitten kuuli vielä sellaista, että yritysvastuu olisi jotenkin osakeyhtiölain vastaista toimintaa. Viime aikoina nämä äänet ovat olleet hiipumassa, kun käsitys yritysvastuun yhteyksistä liiketoimintaan ja arvonmuodostukseen on alkanut paljastua.

Taitaa olla niin, ettei hallituksen tosiaankaan tarvitse olla maapallon asiantuntija, mutta jonkun yrityksessä pitää olla tai sitten sitä tietoa on hankittava ulkoa. Tästä hallituksen on huolellisuusvelvoitteensa mukaisesti varmistuttava, koska – edelleen – yhtiön tehtävänä on tuottaa voittoa omistajilleen.

 

Kirjoittaja Sirpa Juutinen toimi PwC Suomen partnerina ja yritysvastuujohtajana joulukuusta 2003 kesäkuuhun 2021. Yritysvastuun uranuurtajana Suomessa tunnettu Sirpa on vienyt vastuullisuusasioita pitkäjänteisesti ja menestyksekkäästi eteenpäin niin PwC:llä kuin asiakkaidemme liiketoiminnassa.

PwC-uransa jälkeen Sirpa vaikuttaa mm. Outokummun ESG-neuvottelukunnassa.