PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Poiminta hallitusohjelmasta – tekoäly päätöksentekijänä

Tekoälystä toivotaan hopealuotia viranomaisten jutturuuhkiin. Koneoppivista ohjelmista ei kuitenkaan nykylainsäädännön valossa ole virkamiesten korvaajiksi.

Smart Female IT Programer Working on Desktop Computer in Data Center System Control Room. Team of Young Professionals Doing Code Programming

Mitä ovat automaattiset viranomaispäätökset?

Oikeustieteellisten opintojeni alkutaipaleella tiedekunnan varadekaani havainnollisti oikeuden ja politiikan vuorovaikutussuhdetta uusille opiskelijoille kuvailemalla politiikkaa rumaksi toukaksi, josta oikeuden kaunis perhonen kuoriutuu. Oikeustieteilijät eivät mielellään myöntäisi toukalla olevan mitään tekemistä perhosen kanssa. Tässä artikkelissa käsiteltävä toukka on pääministeri Orpon hallitusohjelman kirjaus “Hallitus mahdollistaa tekoälyn avulla tehtävät automaattiset viranomaispäätökset.”

Automaattisilla viranomaispäätöksillä tarkoitetaan hallintolakiin vastikään lisätyn 8 b luvun 53 e §:n sekä tiedonhallintalain 1 luvun 2 §:n mukaan asiankäsittelyn päättävän ratkaisun antamista automaattisella tietojenkäsittelyllä ilman ratkaisun antamista ihmisen tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi. Kyse on tietokoneohjelman itsenäisesti antamista päätöksistä, eikä esimerkiksi päätöksen tueksi annettavasta neuvonnasta. Hallintolain 8 b luvun 53 e §:n toisen momentin mukaan automaattisesti ratkaistavaan asiaan ei saa liittyä tapauskohtaista harkintaa tai virkamiehen on ratkaistava harkintaa vaativa asia etukäteen ennen koneen käsittelyä. Päätöksenteon tulee perustua lakiin ja tämän varmistamiseksi automaation koko päättelyketjun tulee olla tiedossa etukäteen. Automaattisesta päätöksenteosta voi lukea lisää täältä.

Viranomaisten päätösautomaatit ja tekoäly

Lait estävät nykymuodossaan tekoälyn käytön automaattisten viranomaispäätösten antamisessa. Tekoälylle voidaan antaa puhujasta riippuen monia merkityksiä, mutta ohjelmoinnin yhteydessä sillä yleensä tarkoitetaan koneoppimista, eli koneen tai ohjelman kykyä oppia kokemuksesta ilman ohjelmoijan työpanosta. Ennalta määritettyjen sääntöjen sijaan koneoppiva ohjelma kykenee vaihtoehtoja punnitsevan algoritmin ja ohjelmalle asetettujen tavoitteiden perusteella “harkintaan”, jolloin ohjelmoijien ei tarvitse ratkaista jokaista tilannetta etukäteen. Lain mukaan automaattisia viranomaispäätöksiä voidaan kuitenkin tehdä vain rutiinitapauksissa ilman tapauskohtaista harkintaa, eli asioissa joiden ratkaisu on jo etukäteen tiedossa.

Tekoälyn käytön ongelmallisuus ei myöskään poistu edellä mainittuja lakeja muuttamalla. Oikeusvaltiossa julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin, ja sitä tekoäly ei tee. Vaikka tekoälyä hyödyntävän päätösautomaatin opettaisi tunnistamaan hyvän ja lainmukaisen viranomaispäätöksen aiempien päätösten perusteella, ohjelma ei perustaisi automaattisesti tekemiään päätöksiä lain kirjaimeen vaan hahmotelmaan parhaiten opetusdataa vastaavasta lopputuloksesta.

Havainnollistetaan asian ongelmallisuutta käytännön esimerkillä. Tekoälyohjelman voi opettaa tunnistamaan valokuvasta, onko kuvassa susi vai koira. Uudenkarhean susi-/koiratunnistimemme toimintaa tarkastelemalla ei kuitenkaan voida sanoa, miksi ohjelma päätyy kulloiseenkin tulokseen. Ohjelma voisi lajitella sudet ja koirat oikein myös huomattuaan susikuvissa olevan koirakuvia todennäköisemmin lunta, eikä se näkyisi ulospäin. Tämän valuvian vuoksi valvomatonta tekoälyä ei voida laittaa virkamiehen tilalle päätöksentekijäksi. Ihmisen on edelleen istuttava kuskin paikalla eikä kyytiläisenä.

Tekoälyn hyödyntäminen julkisella sektorilla

Vaikka tästä toukasta ei tule perhosta, oppivaa tekoälyä voidaan käyttää päätösten tekijän sijasta myös päätöksenteon tukena. Sitran selvityksessä Tekoälyn käyttömahdollisuudet julkisella sektorilla optimaalisiksi aloiksi tekoälyn käytön hyödyntämiselle on nostettu: 

  • infrastruktuurin käytön valvonta ja resurssitarpeiden ennakointi,
  • tutkimuksen ja datavisualisointien tuottaminen,
  • tiedonhaun, käännöstyön ja dokumenttien laadinnan automatisointi,
  • ympäristöllisten, sosiaalisten tai taloudellisten anomalioiden tunnistaminen ja ennakointi, sekä 
  • tilastolliseen analyysiin perustuva tietojohtaminen.

Forrester on luokitellut PwC:n johtavaksi teköälykonsultointitaloksi viimeisten neljän vuoden ajan. PwC on solminut tekoälykumppanuuksia ja investoi jatkuvasti laajentaakseen ja skaalatakseen tekoälyominaisuuksia. Voimme auttaa tekoälyn vastuullisessa käyttöönotossa kaikissa prosessin vaiheissa aina alustavista arvioista ja implementoinnista hallintamallin ja tekoälystrategian luomiseen.

Kirjoittajan gradu viranomaisten automaattisesta päätöksenteosta