PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
22.03.2023|

Portugalista Suomeen maksettujen palveluveloitusten lähdeveroon voi hakea muutosta

Suomen ja Portugalin välinen verosopimus irtisanottiin kesällä 2018. Koska Portugali ei ole hyväksynyt uutta verosopimusta, suomalaisten yhtiöiden Portugalista saamat tulot, mukaan lukien tietyt palveluveloitukset, ovat olleet Portugalissa 25 prosentin lähdeveron alaisia bruttomääräisenä vuoden 2019 alusta alkaen.

Downtow Lisbon street, cityscape with beautiful modern architecture, Portugal

Portugalin veroviranomainen on nyt julkaissut päätöksensä hakemusasiassa, joka avaa mahdollisuuden ainakin osittaiseen lähdeveron palautukseen Portugalista saadun, lähdeverotetun tulon osalta.

Päätöksen myötä on perusteltavissa, että muissa EU:n jäsenvaltioissa asuviin verovelvollisiin ei tulisi kohdistaa suurempaa verorasitusta kuin Portugalissa asuviin verovelvollisiin. Näin ollen esimerkiksi suomalaisen yhtiön Portugalista saaman tulon tulisi olla veronalaista nettomääräisenä 21 prosentin verokannalla (vs. 25 prosenttia bruttotulosta).

Päätöksen perusteella Portugalista on nyt mahdollista hakea takautuvasti lähdeveron palautusta kahden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin lähdevero erääntyi.

Koska kyse on yksinomaan Portugalin veroviranomaisen päätöksestä, päätöksellä ei ole suoraan vaikutusta Suomesta Portugaliin maksettavien suoritusten lähdeverotukseen.