PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

PRIIPs – avaintietolomake 1.1.2018 alkaen

Ei-ammattimaisille asiakkaille on 1.1.2018 alkaen annettava avaintietolomake, kun asiakkaalle tarjotaan erilaisia paketoituja sijoitustuotteita.

Paketoituja sijoitustuotteita koskeva asetus, eli PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products Regulation (EU) N:o 1286/2014) sääntelee vähittäismarkkinoille tarkoitettuihin paketoituihin ja vakuutusmuotoisiin sijoitustuotteisiin liittyvien avaintietoasiakirjojen (KID) sisältöä ja muotoa tarjottaessa tuotteita ei-ammattimaisille sijoittajille. Asetuksen tavoitteena on avoimuuden lisääminen ei-ammattimaisille sijoittajille tarkoitetuilla sijoitusmarkkinoilla.

PRIIPs-tuotteita ovat esimerkiksi sijoitusrahastot, vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, strukturoidut talletukset, strukturoidut joukkovelkakirjalainat ja sijoitustarkoituksiin käytetyt vakuutussopimukset. Soveltamisalan ulkopuolelle on jätetty mm. vahinkovakuutustuotteet. Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat paketoitujen tuotteiden kehittäjät, näihin tuotteisiin liittyviä neuvoja antavat tahot ja tuotteiden myyjät.

KID on annettava ei-ammattimaiselle sijoittajalle veloituksetta, paperilla/muulla pysyvällä välineellä tai verkkosivustolla tiettyjen edellytysten täyttyessä, hyvissä ajoin ennen kuin sopimus tai tarjous sitoo sijoittajaa. Lisäksi sen tulee tarjota vertailukelpoista tietoa sijoitustuotteen rakenteesta, kustannuksista ja riskeistä. Huomioitava on velvollisuus toimittaa KID Finanssivalvonnalle tiedoksi ennen tarjoamisen aloittamista.

KID:n tulee sisältää seuraavia tietoja:

  • Mikä tämä tuote on?
  • Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?
  • Mitä tapahtuu jos tuotteen kehittäjä on maksukyvytön?
  • Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?
  • Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen erääntymisaikaa?
  • Kuinka sijoittaja voi valittaa?
  • Muut olennaiset tiedot.

Asetuksen oli alun perin tarkoitus tulla sovellettavaksi 31.12.2016 alkaen. Komissio ilmoitti kuitenkin marraskuussa, että PRIIPs-asetuksen soveltuminen siirtyy vuodella, eli asetusta olisi sovellettava 1.1.2018 alkaen.

Avaintietoesitteen laatimisvelvollisuus tulee jatkossa aina sovellettavaksi, jos markkinointi kohdistetaan ei-ammattimaisille asiakkaille.

Finanssivalvonta tulee toimimaan PRIIPs-asetuksessa tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena ja valvomaan Suomessa tai Suomesta käsin markkinoitavien, tarjottavien tai myytävien vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden markkinoita.

Avaintietoesitteen laatimisvelvollisuus tulee muuttamaan toimijoiden nykykäytäntöä merkittävästi, joten muutoksiin valmistautuminen tulee aloittaa viimeistään nyt.