PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
13.03.2020|

PwC ja UNICEF yhteistyöhön auttaakseen miljoonia nuoria ympäri maailmaa

Yhteistyön tavoitteena on vastata globaaliin kysyntään osaajista kehittämällä ja rahoittamalla koulutusta eri puolilla maailmaa.

Monet nuoret ajattelevat, ettei heidän nykyinen koulutuksensa tarjoa oikeita valmiuksia työelämää varten. Tämä ilmenee internetkyselystä, johon vastasi 40 000 nuorta yli 150 maasta. UNICEFin U-Report-alustan kautta tehdyn kyselyn mukaan joka kolmas nuori kokee, etteivät tarjotut koulutusohjelmat vastaa hänen urahaaveitaan. Yli kolmasosa vastaajista kertoi, että heidän tavoittelemiaan töitä ei ole tarjolla heidän yhteisöissään. 

Kyselyssä esiin nousseita toivottuja taitoja tulevan vuosikymmenen aikana työllistymiseen ovat johtaminen, analyyttinen ajattelu ja innovointi sekä datan käsittely ja hallinta. 

Samaan aikaan lähes kolme neljästä toimitusjohtajasta on huolissaan oikeanlaisen osaamisen löytämisestä yrityksen kasvun tueksi.

UNICEF ja PwC aloittivat yhteistyönsä näihin haasteisiin vastaamiseksi. 

Yhteistyö tukee Maailman talousfoorumin Reskilling Revolution -hanketta, jonka perustajajäseniä sekä UNICEF että PwC ovat. Hankkeen tavoitteena on tarjota parempia töitä, koulutusta ja taitoja miljardille ihmiselle seuraavien 10 vuoden aikana.

PwC:n osaaminen ja resurssit tukevat myös UNICEFin hallinnoimaa globaalia Generation Unlimited -hanketta, jonka tarkoituksena on auttaa nuoria siirtymään opinnoista työelämään.

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat nuoret, jotka asuvat sellaisissa yhteisöissä ja alueilla, joilla avun tarve on suuri. Ensi vaiheessa yhteistyö kohdistuu erityisesti Intiaan ja Etelä-Afrikkaan.

Mielestämme yrityksillä on velvollisuus auttaa ratkaisemaan osaamisvajeeseen liittyviä haasteita. Tämä on tärkeää paitsi kansalaisille, myös yritysten liiketoiminnalle: PwC:n tuorein CEO Survey kertoo, että enemmistö toimitusjohtajista on huolissaan osaavan työvoiman saatavuudesta. Ihmisillä, jotka tarvitsevat oikeanlaista koulutusta eniten, on usein heikoimmat mahdollisuudet saada sitä. Uskon, että tekemällä yhteistyötä UNICEFin kanssa voimme auttaa erityisesti näitä ihmisiä ja edistää miljoonien ihmisten osaamista”, kommentoi PwC-ketjun pääjohtaja Bob Moritz.

 

Lisätietoja: Joining forces to upskill the world’s youth