PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
19.04.2023|

PwC lanseeraa uuden luontopositiivisen liiketoiminnan osaamiskeskuksen ja tuplaa luontoasiantuntijoidensa määrän

PwC kaksinkertaistaa luontoasiantuntijoidensa määrän seuraavan vuoden aikana ja luo uuden luontopositiivisen liiketoiminnan osaamiskeskuksen (Centre for Nature Positive Business). Osaamiskeskus kokoaa yhteen 152 maassa toimivan PwC:n biodiversiteetti- ja vesitoimialojen sekä uudistuvan maatalouden ja metsätalouden asiantuntijat ympäri maailman. Keskuksen tavoitteena on PwC:n asiantuntijoiden luontovaikutusosaamisen kehittäminen ja luontopositiivisten tulosten saavuttaminen yhdessä asiakasyritysten kanssa.  

Female Kingfisher emerging from the water after an unsuccessful dive to grab a fish.  Taking photos of these beautiful birds is addicitive now I need to go back again.

PwC:n tuore tutkimus osoittaa, että luonnon taantuminen aiheuttaa merkittäviä riskejä maailmantaloudelle ja yhteiskunnalle, mikäli organisaatiot eivät muuta käytäntöjään välittömästi. Tutkimuksen mukaan 55 % maailman bruttokansantuotteesta on riippuvainen luonnosta ja siten myös alttiina aineelliselle luontoriskille. 

Kaikilla PwC:n analysoimilla 163:lla talouden toimialalla on osa arvoketjusta erittäin riippuvaista luonnosta. Luonnon monimuotoisuudella on kauaskantoisia vaikutuksia, sillä PwC:n selvityksen mukaan 19 suuressa pörssissä listattujen yhtiöiden markkina-arvosta yli puolet (50,6 %) on alttiina luontoriskille. 

‒ Luonnollisten ekosysteemien heikentyminen on yksi kiireellisimmistä haasteista maapallollamme. Jos organisaatiot haluavat lieventää haittavaikutuksiaan luontoon sekä hallita luontoriskejä ja tuottaa kestäviä tuloksia niiden on muutettava liiketoimintamallejaan nyt. Liike-elämällä on keskeinen rooli globaalissa siirtymisessä kohti luontopositiivista tulevaisuutta ja kehitys tuo mukanaan merkittäviä liiktoimintamahdollisuuksia. PwC:n monipuolinen asiakaskunta ja kansainvälinen kattavuus 152 alueella antaa meille todellisen mahdollisuuden vaikuttaa konkreettisesti, PwC Suomen partneri ja ESG-neuvonantopalveluista vastaava Jussi Nokkala sanoo.

PwC tehostaa valmiuksiaan luontopositiivisen muutoksen vauhdittamiseksi ja laajentaa globaaleja kumppanuuksiaan

PwC kasvattaa luontoasiantuntijatiiminsä henkilöstömäärän 500:sta 1000:een. Luontopositiivisen liiketoiminnan keskuksen asiantuntijat työskentelevät eri aihealueiden kuten luontopositiivisen strategian ja muutoksen, luontoriskien hallinnan ja raportoinnin sekä luontoteknologian parissa. Lisäksi ketju tarjoaa teemaan liittyvää koulutusta verkko-opetuksena lähes 328 000 asiantuntijalle maailmanlaajuisesti.

Yhteistyö useiden alan organisaatioiden kanssa jatkuu ja vahvistuu myös: PwC työskentelee tällä hetkellä mm. Science Based Targets Network (SBTN), Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) ja World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) -verkostojen kanssa. Lisäksi PwC on yhteistyössä Maailman talousfoorumin kanssa kehittänyt ohjeita siitä, miten yritykset voivat toteuttaa Global Biodiversity -viitekehystä.