PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
05.04.2023|

  PwC tukee Helsingin yliopiston kestävyysoikeuden professuuria

  PwC Suomi lahjoittaa Helsingin yliopistolle 20 000 euroa, joka kohdistetaan oikeustieteellisen tiedekunnan hankkeeseen perustaa kestävyysoikeuden professuuri.

  Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tavoitteena on perustaa ympäristöoikeuteen keskittyvä määräaikainen viiden vuoden professuuri. Professuurissa keskitytään kestävän ja vastuullisen yhteiskunnan ja taloudellisen toiminnan edistämiseen tutkimalla erityisesti ympäristösääntelyn rajoja ja mahdollisuuksia.

  – PwC:n tarkoituksena on luoda yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista merkittäviä ongelmia. Autamme yhtiöitä laajasti kestävään liiketoimintaan liittyvissä kysymyksissä, liittyvät ne sitten yrityksen johtamiseen, verotukseen, lainopilliseen neuvontaan tai taloudellisten tietojen raportointiin. Kestävyystutkimuksen edistämisellä on tällä hetkellä selvä tilaus, ja haluamme olla mukana tätä tukevan professuurin perustamisessa, PwC Suomen toimitusjohtaja Mikko Nieminen toteaa. 

  – Olemme todella kiitollisia tästä merkittävästä lahjoituksesta. Uuden kestävyysoikeuden professuurin perustaminen edistää oikeustieteen keinoin aikamme merkittävien kestävyyshaasteiden ratkaisemista yhdessä opiskelijoidemme, tutkijoidemme, yhteistyökumppaneidemme ja sidosryhmiemme kanssa, kertoo Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan varadekaani Juha Raitio.

  Uuden professuurin on tarkoitus vahvistaa monitieteiseen tutkimukseen perustuvaa tietoa sääntelystä, joka ohjaa Euroopan unionin vihreässä siirtymässä yhteiskunnan kestävyysmurrosta. Tutkimuksen avulla voidaan proaktiivisesti osallistua niin lainsäädännön kuin yritysten itsesääntelyn kehittämiseen. 

  Painopiste on aluksi ilmastonmuutosta ja luontokatoa hillitsevässä sääntelyssä. Molempia näkökulmia tarvitaan esimerkiksi sovitettaessa yritysten tiedonantovelvollisuuden ja rahoituksen uudet kestävyyskriteerit yhteen liiketoiminnan kanssa. Professuuri sijoittuukin ympäristöoikeuden ja talousoikeuden rajapintaan.

  Kestävyystutkimuksella, kehittämällä esimerkiksi yhtenäisiä sertifikaatteja ja standardeja, edistetään liiketoiminnan kansainvälistä kilpailukykyä. Lisäksi siinä tehtävällä tutkimuksella ennakoidaan liiketoiminnan sääntely-ympäristön muutosta ja siten tuetaan liiketoiminnan ja työvoiman oikeudenmukaista siirtymää yhteiskunnassa. Tulevaisuuden kannalta on kriittistä, että mittaaminen ja raportointi perustetaan juuri sellaisiin seikkoihin, joilla on vaikutusta kestävyystavoitteille. Jotta tähän päästään, raportoitavien seikkojen tulee olla vaikuttavuudeltaan tieteellisesti todennettuja.

  Yhteystiedot:

  Mikko Nieminen, toimitusjohtaja, PwC Suomi: mikko.nieminen(at)pwc.com, puh. 020 7877257 

  Juha Raitio, oikeustieteellisen tiedekunnan varadekaani, Helsingin yliopisto: juha.rautio(at)helsinki.fii, puh. 050 448 2737