PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
22.06.2021|

PwC vahvistaa kilpailuoikeusosaamistaan

Suomen PwC tukee asiakkaitaan jatkossa yhä paremmin kilpailuoikeuden saralla, kun Saara Vahvaselkä tulee elokuussa 2021 vahvistamaan Lakipalvelut-yksikköä.

Saara Vahvaselkä

Saara tulee PwC:lle Valiolta, jossa hän toimi ensin kilpailuoikeusjuristina ja sittemmin lakiasiainjohtajana. Ura kilpailuoikeuden parissa alkoi vuonna 2005 vastavalmistuneena juristina silloisessa Kilpailuvirastossa erikoistutkijana. 

“Erinäisten sattumien seurauksena sain muutaman kuukauden kuluttua vastatakseni ns. raakapuukartellin tutkinnan ja urani sai loistavana alun. KKV:ssä olen työskennellyt pariinkin otteeseen erikoistutkijana sekä tutkimuspäällikkönä lukuisten kilpailuoikeudellisten tapausten parissa. Joskus laskeskelin, että olen vastannut tai ollut osallisena parissakymmenessä yllätystarkastuksessa sekä lukuisissa seuraamusmaksuihin tai kieltopäätöksiin päättyneissä tutkinnoissa”, Saara kertoo.

Hän on uransa aikana työskennellyt myös isossa asianajotoimistossa kilpailuoikeusjuristina.

Kilpailuoikeuden liiketoimintalähtöisyys viehättää

Saara toteaa kilpailuoikeuden olevan juridiikasta lähimpänä yrityksen liiketoimintaa ja yrityskaupat keino toteuttaa kasvustrategiaa. 

Kilpailuoikeudelliset rikkomukset saavat usein alkunsa markkinoiden ollessa murroksessa ja niissä on yleensä mukana yritysten johtohenkilöitä. Määräävän markkina-aseman arvioinnissa avainasemassa ovat juuri ne samat kilpailuparametrit, jotka yritysten tulisi tiedostaa omaa strategiaansa suunnitellessa. Kilpailuoikeudessa viehättää juuri tämä bisneslähtöisyys.”

PwC:llä Saara pääsee rakentamaan uutta liiketoimintaa.

Tämä on hieno mahdollisuus päästä luomaan uutta ja rakentamaan voittajatiimi organisaatioon, jossa jo on hyvä pohja kilpailuoikeuspraktiikan pystyttämiselle. Olen ollut PwC:n kanssa tekemisissä aikaisemminkin ja kaikki ihmiset ovat olleet todella ammattitaitoisia ja mukavia. Minulle olikin tärkeintä, että voin jatkaa arvojeni mukaista toimintaa ja työskennellä ympäristössä, jossa ihmisten hyvinvoinnista pidetään huolta ja jossa ihmiset viihtyvät. Odota innolla uusiin ihmisiin tutustumista sekä uuden oppimista”, Saara sanoo.

Mikä on yrityksille ajankohtaista kilpailuoikeudellisesti juuri tällä hetkellä?

Kilpailuoikeus kehittyy jatkuvasti oikeuskäytännön myötä ja ajankohtaisia kysymyksiä olisi Saaran mukaan paljonkin: esimerkiksi hinnoittelualgoritmien vaikutukset kilpailuun, kilpailijoiden välinen yhteistyö ilmastonmuutoksen hidastamiseksi, toimialajärjestöjen jäsenten kasvanut riski joutua vastuuseen järjestön sakoista, yritysten ekosysteemien lisääntyminen sekä sijoittajien lisääntynyt vastuu portfolioyhtiöiden kilpailuoikeusrikkomuksista EU:n tuomioistuimen alkuvuonna antaman tuomion myötä. Näistä Saara nostaa erityisesti huomioitavaksi ainakin seuraavat asiat:

1. Toimialajärjestöjen jäsenten riski joutua vastuuseen toimialajärjestön rikkomuksista kasvaa kilpailulain tulevan muutoksen myötä. Lakimuutos odottaa enää hallituksen toista käsittelyä. Yritysten kannattaa tarkistaa toimialajärjestöjen jäsenyydet, tehdä riskiarvio ja huolehtia sisäisistä toimintaohjeista samoin kuin yrityksen oman sekä toimialajärjestöjen henkilökunnan kouluttamisesta.

 2. Yritysten ekosysteemit lisääntyvät tuoden tehokkuusetuja ja mahdollistaen uudenlaisen kasvun. Kaikkea ei tarvitse tehdä ja osata itse, vaan lisäarvoa voidaan tarjota yhteistyökumppaneiden avulla, jolloin kumppanit tuottavat osan tarjottavasta kokonaisuudesta. Huomionarvoista on, että esimerkiksi startup-yritykset etsivät uusia liiketoimintamahdollisuuksia jatkuvasti ja uutta liiketoimintaa luodaan hyvinkin nopealla tahdilla. Ekosysteemikumppani saattaakin muuttua nopeasti vähintään potentiaaliseksi kilpailijaksi, jolloin kilpailulainsäädäntöä tulee noudattaa. Ekosysteemiin kuuluvia yrityksiä kannattaa katselmoida systemaattisesti ja analysoida, onko kumppaneiden välinen kilpailuasetelma muuttunut.

3. Sijoittajien, mukaan lukien pääomasijoittajien, vastuu portfolioyhtiöiden kilpailuoikeusrikkomuksista kasvoi EU:n tuomioistuimen alkuvuonna antaman tuomion myötä. Ratkaisevaa ei enää ole 100 %:n omistajuus, vaan mahdollisuus käyttää ratkaisevaa määräysvaltaa. Toisin sanoen rahoittaja voi olla vastuussa portfolioyhtiön kilpailuoikeusrikkomuksesta, vaikka omistaisi alle 50 % yhtiön osakkeista, mikäli sillä on mahdollisuus käyttää ratkaisevaa määräysvaltaa.

Riskiä voi pienentää osakkeiden hankinnan yhteydessä ainakin

  • varmistamalla, että kohteella on ollut toimiva kilpailuoikeudellinen compliance-ohjelma
  • huolehtimalla, että osakekauppasopimuksessa on riittävät vakuutukset ja korvauslausekkeet mahdollisista kilpailuoikeusrikkomuksista
  • monitoroimalla portfolioyhtiöitä osakkeiden hankinnan jälkeenkin ja vaatia niiltä systemaattisia compliance-ohjelmia.
Tilaa PwC:n uutiskirje