PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

PwC:lle lisää finanssialan sääntelyn juridista osaamista

Suomen PwC:n lakipalvelut vahvistuivat, kun joukkoihin tammikuussa 2021 liittyi finanssialan sääntelyyn erikoistunut Marko Hovi.

Marko on työskennellyt yli 25 vuotta finanssialalla eri toimijoiden palveluksessa. PwC:lle hän siirtyi S-Pankin Head of Legal, Wealth Management -tehtävästä. Markon ura alkoi 1990-luvun alkupuolelta pääomamarkkinoilla erilaisissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä arvopaperivälityksestä aina pääomasijoittamiseen. 

“Finanssikriisin jälkeen olin perustamassa ja kehittämässä pörssiyhtiön arvopaperivälitystä ja sääntelyn lisääntyminen johti siihen, että finanssialan sääntely alkoi kiinnostaa yhä enemmän. Päätin siirtyä juridiikan puolelle”, Marko kertoo. 

Marko vahvisti juridista osaamistaan asianajotoimistossa ja Finanssivalvonnan palveluksessa. Hän osallistui laajasti myös Euroopan Arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) työskentelyyn Finanssivalvonnan edustajana. 

Finanssialan sääntelyssä Markoa kiinnostaa erityisesti vaikeiden ja monimutkaisten vaatimusten soveltaminen käytäntöön. Hänen erityisosaamistaan ovat sijoitus- ja vaihtoehtorahastoihin sekä sijoituspalvelutoimintaan liittyvät oikeudelliset kysymykset ja näitä tarjoavien yhtiöiden sääntely ja toiminnan järjestäminen. 

“Uskon, että juridinen osaamiseni ja muu kokemukseni sekä toimijoiden ja toimialan tunteminen tarjoavat paljon erilaisia mahdollisuuksia yhdistää oikeudelliset palvelut muihin PwC:n finanssialan toimijoille suunnattuihin palveluihin kuten veroneuvontaan, yritysjärjestelypalveluihin ja muuhun liikkeenjohdon konsultointiin. Asiakkaat arvostavat yhä enemmän kokonaisvaltaisen palvelun saamista yhdestä paikasta”, Marko toteaa.

Finanssiala murroksessa

Keskeisiä teemoja useilla toimijoilla ovat tällä hetkellä kestävään rahoitukseen liittyvä sääntely, erilaisten uusien ja innovatiivisten vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden tarjoaminen asiakkaille sekä jatkuvasti erilaiset toiminnan järjestämiseen liittyvät kysymykset. 

“Finanssiala on jonkinlaisessa murroksessa ja toimintoja tullaan järjestämään murroksesta johtuen eri tavalla, mikä vaatii sääntelyn yksityiskohtaista osaamista”, Marko sanoo.

Marko näkee, että finanssialan toimijoilla on hyvää perusosaamista keskeisistä sääntelyyn liittyvistä asioista.

“Sääntelyn lisääntyminen, monimutkaistuminen ja sääntelyn vaatimusten tulkitseminen aiheuttavat usein kuitenkin sen, että ulkopuolista tukea tarvitaan yhä enemmän erilaisissa kysymyksissä aina pienemmistä asioista laajoihin asiakokonaisuuksiin. Näistä esimerkkeinä uusien tuotteiden perustaminen sekä toiminnan järjestäminen ja uuden liiketoiminnan aloittaminen (toimilupa ja rekisteröinti)”, Marko toteaa.

“Marko täydentää osaamisellaan sitä kokonaisvaltaista pakettia, jota finanssialan toimijoille voimme tarjota. Palveluista esimerkkinä kaikki rahastojen ja sijoitusrakenteiden suunnittelemiseen ja perustamiseen liittyvät verotukselliset, oikeudelliset ja taloudelliset palvelut varainhoitajille ja rahastomanagereille”, PwC:n partneri Samuli Makkonen sanoo.