PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

PwC:stä hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä

PwC on tehnyt maailmanlaajuisen sitoumuksen kasvihuonekaasupäästöjensä neutraloinnista vuoteen 2030 mennessä. Net Zero -sitoumuksessaan PwC sitoutuu vähentämään omasta toiminnastaan aiheutuneita päästöjä ja tukemaan myös asiakkaita ja yhteistyökumppaneita päästöjen vähentämisessä. 

PwC sitoutuu vähentämään absoluuttisia kasvihuonekaasupäästöjään 50 % vuoteen 2030 mennessä. Tähän sisältyy siirtyminen 100-prosenttisesti uusiutuvaan sähköön kaikilla alueilla, toimistojen energiatehokkuuden parantaminen ja liikematkoihin ja majoitukseen liittyvien päästöjen puolittaminen vuosikymmenen kuluessa. 

Pelkästään lentoihin liittyvät päästöt edustavat tällä hetkellä noin 85 % PwC-ketjun kokonaishiilijalanjäljestä. COVID-19-pandemia on nopeuttanut siirtymistä etätyöhön ja osoittanut uusien asiakaspalvelumallien olevan mahdollisia osana PwC:n palvelujen muutosta pitkällä aikavälillä. 

PwC investoi myös hiilidioksidin poistoon liittyviin projekteihin. PwC poistaa jokaisesta jäljellä olevasta päästöstään (CO2-ekvivalenttitonnista) tonnin hiilidioksidia ilmakehästä saavuttaakseen hiilineutraalisuuden vuoteen 2030 mennessä. Hankkeet valitaan laatukriteerien ja todennettujen hiilidioksidin vähentämisvaikutusten perusteella, ja ne tukevat myös laajempia paikallisen taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen hyötyjä.

Oman toiminnan aiheuttamien päästöjen seuranta ja vähentäminen on ollut käynnissä PwC:llä jo vuosien ajan sekä globaalisti että Suomessa.

“Olemme parantaneet energiatehokkuutta ja lisänneet vihreän sähkön ostamista: Helsingin-toimiston lisäksi moni aluetoimistoistamme käyttää jo 100-prosenttisesti vihreää sähköä. Jokaisen toimitiloja koskevan uudistuksen yhteydessä olemme myös jo vuosien ajan parantaneet tavoitteellisesti tilojen energiatehokkuutta. Lisäksi kompensoimme kaikki lentomatkustamisesta aiheutuneet päästömme sijoittamalla erilaisiin CO2-kompensaatiohankkeisiin ja -projekteihin. Olemme myös mukana Ilmastokumppaneissa”, PwC Suomen yritysvastuujohtaja Sirpa Juutinen mainitsee esimerkkeinä.

Alihankkijoille Suomen PwC:llä on vastuullisuusvaatimukset, joiden yhtenä osana on vaatimus sitoutua pienentämään ympäristövaikutuksia. 

Päästöjen vähennys myös asiakkaiden agendalla

PwC on työskennellyt yli 20 vuoden ajan yhtiöiden yritysvastuun ja ilmastovaikutusten parissa. 157 maassa toimiva ketju auttaa asiakkaitaan kehittämään ja implementoimaan konkreettisia ohjelmia, joilla yhtiöt voivat saavuttaa hiilineutraalisuustavoitteensa. Hiilineutraalisuuden saavuttaminen vaatii muutoksia muun muassa yrityksen strategiaan, hallintoon, toimintamalliin ja tuotekehitykseen sekä verostrategiaan ja raportointiin. Päästövähennystoimenpiteet voivat ulottua yhtiön toimitusketjusta ja tuotannosta aina asiakkaiden päästöjen minimointiin.

PwC:n palveluihin kuuluvat muun muassa ilmastostrategiat ja hiiineutraalisuusohjelmat, joissa kehitetään vähähiilisiä liiketoimintamalleja ja prosesseja. Toinen tärkeä painopistealue on ESG (Environment, Social, Governance) -tietojen integrointi yhtiöiden raportointiin. Sijoittajien ja muiden sidosryhmien odotukset lisääntyvät koko ajan.

30.6.2020 päättyneen tilikauden aikana PwC-ketjun yritykset palvelivat 84 % Global Fortune 500 -yrityksistä ja yli 100 000 yrittäjävetoista tai yksityisomisteista yritystä. 

“Suomi on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen olla hiilineutraali ensimmäisenä EU-jäsenmaana vuoteen 2035 mennessä. Työ- ja elinkeinoministeriön toimialakohtaiset vähähiiliset tiekartat tulevat viitoittamaan suomalaisten yritysten muutosta kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Haluamme olla mukana tukemassa asiakkaitamme päästövähennysten toteuttamisessa ja kehittämässä vähähiilisiä liiketoimintamalleja ja ratkaisuja”, PwC Suomen yritysvastuupalveluista vastaava Jussi Nokkala sanoo.

“Yritysten on lähdettävä tosissaan mukaan ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun. Meidän on näytettävä esimerkkiä, ja meillä on loistava mahdollisuus ottaa merkittävä rooli myös asiakkaidemme siirtymisessä kohti vähähiilisyyttä, Nokkala jatkaa.

“PwC:n tarkoitus on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista merkittäviä ongelmia, joista ilmastomuutos on yksi meitä kaikkia koskettava. Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu ei ole helppoa, mutta se on pientä verrattuna siihen, mitä hallitsemattomasta ilmastonmuutoksesta seuraa. Haluamme olla tässä työssä mukana globaalina vaikuttajana ja toimijana”, Juutinen kiteyttää.