PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Rekisteröintikiellon ilmoittaminen Patentti- ja rekisterihallitukseen

Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) on mahdollista ilmoittaa rekisteröintikiellosta. Rekisteröintikielto tarkoittaa käytännössä, että kiellon tehnyttä henkilöä ei saa merkitä PRH:n ylläpitämään rekisteriin, esimerkiksi kaupparekisteriin yrityksen tai yhteisön vastuuhenkilöksi ilman suostumuksen varmistamista. 

Mikäli henkilö on siis ilmoittanut rekisteröintikiellosta, ilmoituksessa annettuja tietoja ei merkitä rekisteriin suoraan, vaan PRH ottaa ensin yhteyttä rekisteröintikiellon tehneeseen henkilöön ja varmistaa suostumuksen rekisteröintiin. 

Huomionarvoista on, että kielto ei koske muita julkisia tai yksityisiä rekistereitä, eikä rekisteröintikiellon ilmoittaminen poista henkilöä aikaisemmin rekisteröidyistä vastuuhenkilön rooleista. Rekisteröintikielto ilmoitetaan täyttämällä lomake ja lähettämällä se PRH:lle. Ilmoitus on maksuton.

Yritys voi lisäksi ilmoittaa, että se tekee ilmoituksia kaupparekisteriin ja Verohallinnolle vain sähköisesti vahvasti tunnistautumalla. Toimimalla näin yritys voi varmistaa, että ilmoituksia tekee vain henkilö, jolla on siihen oikeus.

 

Otathan yhteyttä, mikäli sinulla on kaupparekisteri-ilmoituksiin liittyviä kysymyksiä!