PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Rekisteröintikiellon ilmoittaminen Patentti- ja rekisterihallitukseen

Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) on mahdollista ilmoittaa rekisteröintikiellosta. Rekisteröintikielto tarkoittaa käytännössä, että kiellon tehnyttä henkilöä ei saa merkitä PRH:n ylläpitämään rekisteriin, esimerkiksi kaupparekisteriin yrityksen tai yhteisön vastuuhenkilöksi ilman suostumuksen varmistamista.