PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Säätiölain siirtymäaika sääntömuutosten rekisteröinnille päättyy pian

Nykyinen säätiölaki (487/2015) tuli voimaan 1.12.2015. Se toi useita muutoksia edelliseen säätiölakiin verrattuna. Säätiön sääntöihin vaikuttaneet muutokset koskevat mm. johtoon kuuluvia toimielimiä, edustamista ja liiketoiminnan harjoittamista.

Säätiölain voimaanpanoa koskeva laki (488/2015, ”VPL”) antoi säätiöille mahdollisuuden valmistautua lain voimaantuloon etukäteen sallimalla sääntömuutoksia koskevat päätökset jo ennen lain voimaantuloa. Säätiölain voimaantulon jälkeen säätiöiden on joka tapauksessa ollut suositeltavaa tarkistaa sääntönsä, koska VPL:n mukaan uuden säätiölain määräyksiä on noudatettu sen vastaisen sääntömääräyksen sijaan heti säätiölain voimaantulosta alkaen eli pian kahden vuoden ajan.

VPL:n mukaan nykyisen säätiölain vastaiset sääntömääräykset on tullut muuttaa lain mukaisiksi, jos säätiön sääntöjä on joltakin osin muutettu säätiölain voimaantulon jälkeen.

Mikäli sääntöihin ei ole tehty muutoksia 1.12.2015 jälkeen, ne tulee saattaa voimassaolevan säätiölain mukaisiksi viimeistään kolmen vuoden kuluessa lain voimaantulosta.

Sääntömuutosten rekisteröinnin määräaika päättyy siten 1.12.2018.

Rekisteriviranomainen voi asettaa säätiölle uhkasakon, mikäli nykyisen säätiölain vastaisia sääntömääräyksiä ei ole ilmoitettu muutettavaksi VPL:ssa asetetussa määräajassa.

Kokemuksemme mukaan useimmilla säätiöillä oli säännöissä nykyisen lain vastaisia määräyksiä, jotka vaativat muutoksia voimassaolevan lain mukaisiksi. Tavallisesti nämä määräykset koskivat säännöissä määrättyjä hallintoelimiä ja niiden jäsenten toimikausia sekä niiden valintaa, toimintamuotoja ja säätiön edustamista koskevia sääntömääräyksiä.

Sääntömuutoksen yhteydessä säännöt voidaan joko päivittää vain muutoksia vaativilta kohdiltaan tai modernisoida ne esimerkiksi kieliasun osalta kokonaisuudessaan. Sääntöjä on myös mahdollista selkeyttää jättämällä säännöistä pois määräyksiä, jotka ovat voimassa jo suoraan nykyisen säätiölain perusteella. Toisaalta, joissakin tilanteissa säätiön hallintoelinten toimintaa voidaan haluta tehostaa ottamalla sääntömääräyksiin laajemmin myös laissa olevia määräyksiä esim. toimielimen toimintaa koskien.

Toisin kuin edellisen säätiölain aikana, sääntömuutoksia ei tarvitse perustella rekisteriviranomaiselle paitsi muutettaessa säätiön tarkoitusta koskevaa sääntömääräystä.

Säätiön säännöistä ja päätöksentekoprosessiin osallistuvista tahoista riippuen sääntömuutoksen läpiviemiselle on suositeltavaa varata reilusti aikaa.

Sääntömuutosten suunnittelu kannattaakin aloittaa viimeistään nyt, 1.12.2018 on enää vähän yli vuoden päässä.

Avustamme mielellämme sääntöjen muutostarpeiden kommentoinnissa ja sääntömuutosprosessissa.