PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Säätiölain siirtymäaika umpeutuu 1.12.2018

Säätiölaki (487/2015) tuli voimaan 1.12.2015. Säätiölain voimaanpanolain (488/2015) mukaan säätiön sääntöihin sisältyvän uuden lain vastaisen määräyksen sijasta noudatetaan uutta lakia lain voimaantulosta alkaen (lain olettamasääntöä tai siirtymäsäännön määräystä esim. sääntömuutoksesta päättäminen, hallituksen jäsenten valinta jne.).