PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Säätiölain siirtymäaika umpeutuu 1.12.2018

Säätiölaki (487/2015) tuli voimaan 1.12.2015. Säätiölain voimaanpanolain (488/2015) mukaan säätiön sääntöihin sisältyvän uuden lain vastaisen määräyksen sijasta noudatetaan uutta lakia lain voimaantulosta alkaen (lain olettamasääntöä tai siirtymäsäännön määräystä esim. sääntömuutoksesta päättäminen, hallituksen jäsenten valinta jne.).

Lain vastainen sääntömääräys tulee muuttaa uuden lain mukaiseksi samalla kun muu sääntömuutos ilmoitetaan rekisteröitäväksi, kuitenkin viimeistään 3 vuoden kuluttua lain voimaantulosta. Siirtymäaika umpeutuu 1.12.2018, johon mennessä sääntömuutos tulee ilmoittaa vireille säätiörekisteriin. Säätiörekisteri voi asettaa uhkasakon velvoitteen täyttämisen tehosteeksi.

Asiantuntijoillamme on laaja kokemus säätiöiden sääntöjen muuttamisesta voimassaolevan lain mukaisiksi. Olemme mielellämme apunanne säätiönne sääntöjen muuttamisessa säätiölakia vastaaviksi vielä ennen siirtymäajan päättymistä – olethan yhteydessä!