PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Sähköveroetu teollisuudelle, konesaleille ja kasvihuoneille

Teollisuusyritykset, konesalit ja ammattimaiset kasvihuoneviljelijät voivat hankkia veroluokan II sähköä, jolloin sähkövero on 0,063 senttiä kilowattitunnilta. Veroluokassa I sähkövero on 2,253 senttiä kilowattitunnilta, joten veroetu on noin 97 %. On myös syytä tarkistaa, että yrityksen kaikkiin veroluokan II sähköön oikeutettuihin käyttöpaikkoihin todella toimitetaan veroluokan II sähköä.

Sähköveroluokan muuttaminen taannehtivasti

Jos käy ilmi, että yritys on hankkinut veroluokan I sähköä, vaikka se olisi ollut oikeutettu hankkimaan veroluokan II sähköä, veroluokkaa voidaan oikaista kuluvalta vuodelta sekä kolmelta edelliseltä kalenterivuodelta. Tämä tapahtuu ottamalla yhteyttä omaan sähköverkkoyhtiöön.

Vaikeuksissa olevien yritysten valtiontukikielto

Veroluokan II sähkö katsotaan EU-lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla valtiontueksi, jonka myöntäminen vaikeuksissa oleville yrityksille on kielletty. Vaikeuksissa olevalla yrityksellä tarkoitetaan esimerkiksi yli kolme vuotta olemassa ollutta osakeyhtiötä, joka on menettänyt yli puolet merkitystä osakepääomastaan kertyneiden tappioiden vuoksi. Veroluokan II sähkön osalta Verohallinto suorittaa valtiontukisäännösten noudattamisen valvonnan niin, että vaikeuksissa olevalta yritykseltä peritään veroluokkien I ja II erotusta vastaava määrä takaisin jälkikäteen.

Lähtökohtaisesti Verohallinto tarkastelee vaikeuksissa olon kriteerien täyttymistä oikaisemattomien tilinpäätöslukujen perusteella. Verotuskäytännössä on kuitenkin hyväksytty, että vaikeuksissa olon kriteerien täyttymistä tarkasteltaessa voidaan ottaa huomioon myös taseen ulkopuolisia eriä.

 

Asiantuntijamme auttavat mielellään veroluokan II sähkön käytön edellytysten täyttymisen selvittämisessä. Avustamme myös sähköveroluokkaan liittyvissä verotarkastuksissa ja jälkiverotusasioissa. Ota yhteyttä!