PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
13.11.2019|

Sidosryhmät näyttävät maailmaa kuplan ulkopuolelta

On kovin mukavaa keskustella samanmielisten ja -kielistenkin kanssa. Yhteisymmärrys löytyy helposti ja omat mielipiteet vahvistuvat muiden myötäillessä niitä. Jos näin tuntuu käyvän usein, saatat olla kuplassa. Itse tunnistan aika ajoin olevani sellaisessa ja se ei ole pelkästään hyvä asia.

PwC Suomen yritysvastuuasiantuntija Sirpa Juutinen

Meillä on taipumusta “heimoistua” eli löytää ne ihmiset, joiden kanssa meillä on paljon yhteistä. Sellaiseen saattaa ajaa oma ammatti, toimiala, harrastukset, kiinnostuksen kohteet, poliittiset tai uskonnolliset mielipiteet, asuinalue ja milloin mikäkin. Tässä ei ole mitään huolestuttavaa niin kauan, kun itse tiedostamme kuplamme ja etsimme aika ajoin ajatuksia myös sen ulkopuolelta. 

Yritykselle omaan kuplaan sulkeutuminen voi olla kohtalokasta. Huomaamatta saattavat jäädä asiakkaiden muuttuvat odotukset tai erityisesti uusien asiakasryhmien nykyisistä poikkeavat mieltymykset. Kilpailuedun ja -kyvyn ylläpitämiseksi on oltava koko ajan tuntosarvet ulkona aistimassa uusia tuulia. Jokainen yritys haluaa tunnistaa ensimmäisten joukossa ne trendit ja kehityssuunnat, joiden vuoksi on sopeutettava liiketoimintaa, ehkä luovuttava jostakin kokonaan tai aloitettava jotakin uutta ja erilaista.

Kuuntele sidosryhmiäsi

Yritysvastuun olemukseen kuuluu aktiivinen vuoropuhelu sidosryhmien kanssa. Se on hyvä keino laajentaa ymmärrystä oman kuplan ulkopuolelle. Sidosryhmävuoropuhelua on tarkoitus käydä kaikkien sidosryhmien kanssa, myös niiden, jotka mahdollisesti kritisoivat yhtiötä. Sillä tavoin saadaan parempi ymmärrys siitä, miten yhtiö ja sen toiminta näyttäytyvät eri tahoille.

Muistan vuosien takaa erään amerikkalaisen asiantuntijan sanat, vaikka henkilön nimen olenkin jo unohtanut. Hän nimittäin totesi, että kaikkien sidosryhmien kanssa on keskusteltava, ”even with the aliens”. Kun puhumme omasta näkökulmastamme muukalaisten kanssa, saatamme saada vihjeitä mahdollisista uusista ajatusteniduista. Heikot signaalit myös viestivät muutoksen tarpeista.

Uudet ajatukset ja myöhemmin trendeiksi kasvavat alut näkyvät usein ensimmäisenä kansalaisjärjestöjen huolenaiheissa sekä tutkijoiden kirjoituksissa. Ei siis tarvitse olla selvännäkijä tulevaisuuteen kurkistamiseksi. Riittää kun on kuuntelija, joka saamiensa vihjeiden voimistumista tai heikentymistä seuraamalla pääsee arvioimaan omien toimiensa mahdolliset kehitystarpeet.

Käy vuoropuhelua organisaation kaikilla tasoilla

Dialogia pitää käydä organisaation kaikilla tasoilla. Ei riitä, että yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja tai vastuullisuusjohtaja esikuntineen ovat vuoropuhelussa mukana. Muitakin tarvitaan. On myös varmistettava, että kaikista yrityksen toimintamaista saadaan paikallista tietoa.

Kun palautetta ja huolenaiheita on kerätty ja analysoitu, on saadut viestit välitettävä oikeille toiminnoille ja ihmisille yhtiön sisällä. Vasta tällä tavalla toimimalla sidosryhmiltä saatua tietoa voidaan kunnolla hyödyntää ja ottaa mukaan lisäarvoa tuottamaan.

Omista kuplista pääsee ulos kuuntelemalla muitakin kuin meidän kanssamme samaa mieltä olevia. Se ei aina ole helppoa, mutta kaikille on hyötyä siitä, että osaa keskustella niissä tilanteissa kiihkottomasti ja kiinnostusta osoittaen. Kuplan ulkopuolelle kurkistaessamme saamme arvokkaan tilaisuuden nähdä myös vilauksen jostakin uudesta, mahdollisesti myös tulevista trendeistä. Se on kullanarvoista tietoa yrityksen kehittämisessä.

 

Kirjoittaja Sirpa Juutinen toimi PwC Suomen partnerina ja yritysvastuujohtajana joulukuusta 2003 kesäkuuhun 2021. Yritysvastuun uranuurtajana Suomessa tunnettu Sirpa on vienyt vastuullisuusasioita pitkäjänteisesti ja menestyksekkäästi eteenpäin niin PwC:llä kuin asiakkaidemme liiketoiminnassa.

PwC-uransa jälkeen Sirpa vaikuttaa mm. Outokummun ESG-neuvottelukunnassa.