PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Siirtohinnoitteludokumentoinnin toimittaminen verottajalle pakolliseksi Tanskassa

Tanskassa on hyväksytty lainsäädäntömuutokset, jotka tiukentavat entisestään siirtohinnoitteludokumentointisäännöksiä. Uudet säännökset koskevat 1.1.2021 tai sen jälkeen alkavia tilikausia. 

Aikaisemmin siirtohinnoitteludokumentointi on tullut toimittaa verottajalle 60 päivän kuluessa verottajan pyynnöstä. Lainsäädäntömuutoksen myötä kaikkien dokumentointivelvollisten yhtiöiden tulee laatia siirtohinnoitteludokumentointi (Master File ja Local File) valmiiksi veroilmoituksen jättöpäivään mennessä ja toimittaa se Tanskan veroviranomaisille 60 päivän kuluessa tästä päivästä. Kalenterivuotisilla yhtiöillä veroilmoituksen jättöpäivä on 30.6. 

Vaikka lainsäädäntömuutos koskeekin vasta 1. 1.2021 ja sen jälkeen alkavia tilikausia, verovelvollisten on hyvä laatia jo tilikauden 2020 siirtohinnoitteludokumentointi uusien vaatimusten mukaisesti varmistaakseen, että tilikauden 2021 siirtohinnoitteludokumentointi saadaan laadittua ajantasaisesti ja toimitettua verottajalle määräajan puitteissa 30.6.2022 mennessä.

Tanskan verottajan huomion lisääntyminen siirtohinnoitteludokumentoinnin laatimiselle ajantasaisesti on johtanut merkittäviin vuosittaisiin sanktioihin joillekin verovelvollisille. Mikäli siirtohinnoitteludokumentointi ei ole vaatimusten mukainen tai ajantasaisesti laadittu, sanktio voi olla enimmillään 250 000 Tanskan kruunua (noin 34 000 euroa) jokaista yhtiötä ja verovuotta koskien. Tämän lisäksi, jos verovelvollisen verotettavaa tuloa oikaistaan, veronkorotus voi olla enimmillään 10 % tehdyn oikaisun määrästä. 

Uusien dokumentointisäännösten ohella Tanskan veroviranomainen on perustanut toimielimen, joka teknologiaa hyödyntäen analysoi saatuja tietoja ja etsii mahdollisia verotarkastuskohteita. Tietolähteenä käytetään myös muun muassa DAC6-raportointia verotuksen alalla tapahtuvista rajat ylittävistä järjestelyistä ja verotuksen maakohtaista raporttia (Country-by-Country Report). Tämän myötä monien tanskalaisten yhtiöiden riski joutua siirtohintatarkastukseen tulee todennäköisesti lisääntymään. 

Lue lisää PwC:n Tax Insights -julkaisusta