PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Sijoituskiinteistöjen arvonmuutokset eivät veronalaista eivätkä vähennyskelpoista

Keskusverolautakunta (”KVL”) katsoi ennakkoratkaisussaan 053/2016, 11.11.2016, että tuloslaskelmaan kirjattavat sijoituskiinteistöjen arvonmuutokset eivät olleet veronalaista elinkeinotuloa tai vähennyskelpoista menoa. Hakijalla oli kuitenkin oikeus vähentää omistamilleen keskinäisille kiinteistöosakeyhtiöille suorittamansa yhtiövastikkeet, vaikka kyseiset erät tuloslaskelmalla tosiasiassa eliminoitiin hakijan saamia vastiketuottoja vastaan.