PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Sijoituskiinteistön poistot verotuksessa

Jos sijoituskiinteistön käyvän arvon muutosta käsitellään kirjanpidossa tuottona tai kuluna, kiinteistöstä ei voi tehdä poistoja verotuksessa.