PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Sijoituspalvelut Iso-Britanniasta Suomeen brexitin jälkeen

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen 277/2018, joka sisältää uuden toimilupavaihtoehdon sijoituspalveluita kolmansista maista Suomeen tarjoaville yrityksille. Muutosten taustalla on Iso-Britannian ero EU:sta eli brexit. Muutokset tulevat voimaan pian sen jälkeen, kun presidentti on vahvistanut lait, mutta joka tapauksessa ennen brexitiä.