PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Startup- ja kasvuyritysten hallituksissa naisia vain 11 % – positiivisia muutoksia on kuitenkin nähtävissä

Pääomasijoittajat ry ja PwC tekivät selvityksen, jossa seurataan sukupuolidiversiteetin kehittymistä sekä pääomasijoitustiimien että pääomasijoittajien kohdeyritysten hallitusten tasolla. Naisten osuus on edelleen reippaasti miesten osuutta jäljessä, mutta positiivista kehitystä on näkyvissä erityisesti vakiintuneempien kasvuyritysten hallituksissa ja pääomasijoitusyhtiöiden partnerinimityksissä.

Selvityksessä tarkasteltiin 411 listaamatonta yritystä, jotka ovat pääomasijoittajien omistuksessa. Sen mukaan naisten osuus pääomasijoittajien kohdeyritysten hallituksissa pysyi matalalla tasolla: vain 11 % hallitusten jäsenistä on naisia. Luku on pysynyt lähes samana muutaman viime vuoden ajan. 

Selvityksessä ilmeni myös, että pääomasijoittajalla on positiivinen vaikutus hallitusten diversiteettiin, kun samaa yritystä tarkastellaan useampana vuonna pääomasijoittajan omistuksen aikana. Positiivinen kehitys näkyi vakiintuneemmissa kasvuyrityksissä, joissa naisten osuus hallituksissa nousi enemmistöomistuksessa olevissa yrityksissä (buyout) 13 %:sta 17 %:iin, ja vähemmistöomisteisissa yrityksissä (growth) 11 %:sta 14 %:iin. Venture capital -sijoittajien omistamissa yrityksissä naisten osuus hallituspaikoista laski hienoisesti, 7 %:sta 6 %:iin.

“Vakiintuneemmat kasvuyritykset ovat usein isompia, ja niiden hallitukset suurempia kuin tuoreilla teknologiayrityksillä, mikä voi tehdä hallitusten diversiteetin kasvattamisesta kokonaiskuvassa vähemmän haastavaa”, täsmentää Jussi Lehtinen, PwC:n partneri.

Toimialojen välillä on selkeitä eroja: naiset nousevat tyypillisesti kuluttajatuotteita ja -palveluita ja vähittäiskauppaa tarjoavien yritysten hallituksiin. Teollisuuspalveluiden ja -tuotteiden sekä teknologian alojen hallituspaikoilla naisia sen sijaan nähdään harvemmin.

“Hallitusvalinnoissa on tehtävä vielä määrätietoisemmin töitä sen eteen, että yritysten hallituksiin löydetään lisää naisia. Naisten on myös rohkeasti hakeuduttava johtaviin rooleihin, jotta valmiudet hallitustyöhön vahvistuvat”, sanoo Pia Santavirta, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja.

Pääomasijoittajat ry (FVCA) tekee pääomasijoitusalan edunvalvontaa. Edustamme monipuolista sijoittajajoukkoa, joka rakentaa kestävää kasvua ja jonka kohdeyritykset työllistävät yli 70 000 työntekijää. Pääomasijoittajat – Kasvun rakentajat.