PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Suomen ensimmäiset tietosuojasakot annettu

Keväällä 2018 voimaan tullut tietosuoja-asetus antoi EU:n kansallisille tietosuojaviranomaisille oikeuden määrätä hallinnollisia sakkoja tietosuojaloukkauksista. Ensimmäisinä sakkoja ehtivät määräämään Itävallan, Saksan ja Portugalin tietosuojaviranomaiset. Suomessa tietosuojavaltuutetun toimivaltaa täydentävä tietosuojalaki tuli voimaan 1.1.2019. Tietosuojalaki antaa tietosuojavaltuutetusta ja apulaistietosuojavaltuutetuista muodostuvalle seuraamuskollegiolle toimivallan määrätä hallinnollisia sakkoja Suomessa. Tietosuojavaltuutetun seuraamuskollegio aloitti työnsä syksyllä 2019.