PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
18.01.2024|

Suunnattu varojenjako yhtiön vapaan oman pääoman rahastosta

Verohallinto on julkaissut hiljattain päivitetyn ohjeen Vapaan oman pääoman rahaston varojenjaosta verotuksessa. Ohjeessa on osoitettu uutena mahdollisuutena jakaa varoja suunnatusti yhtiön SVOP-rahastosta siten, että varojenjako verotetaan ainoastaan saajalla tavanomaisen pääomanpalautuksen verotusperiaatteiden mukaisesti eli osinkona tai tietyin edellytyksin luovutuksena. Kuten jäljempänä on tarkemmin kuvattu, aiemmin verotuskäytännössä on usein noudatettu tilanteessa ns. suosivan osingonjaon periaatteita, mikä on voinut luonnollisten henkilöiden omistamissa yrityksissä johtaa kaksinkertaiseen verotukseen. Verohallinnon ohjeessa osoitettu uusi mahdollisuus on kuitenkin suhteellisen rajoitettu ja sen hyödyntäminen edellyttää käytännössä ohjeessa esitettyjen edellytysten huomioimista jo pääomansijoitusta suunniteltaessa.