PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Suunnitelmallisuus tilikauden aikana sujuvoittaa veroilmoituksen laadintaa

Hyvin suunniteltu ja huolellisesti laadittu kirjanpito on yrityksen veroilmoituksen laadinnan kulmakivi. Myös veroilmoitusta suunniteltaessa on hyvä pitää mielessä tuloverotuksen kirjanpitosidonnaisuus, mikä tarkoittaa pääpiirteissään sitä, että veroilmoituksella ilmoitettujen tietojen tulee lähtökohtaisesti perustua yhtiön kirjanpitoon. Huolellisesti laadittu kirjanpito tukeekin keskeisesti laadukasta veroilmoitusta – mutta millaisia keinoja kirjanpidon ja veroilmoitusten yhteenkytkentään löytyy?

Woman working from home, writing in notebook in front of a laptop