PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
29.03.2023|

Det är igen aktuellt att kontrollera beskattningen för skatteåret 2022

Det är återigen dags att fokusera på vårens skattedeklaration. Redan i detta skede är det värt att räkna ut huruvida förskottsinnehållningen och förskottsskatterna som betalts på fjolårets inkomster är tillräckliga för att täcka den slutliga skattepåföljden för skatteåret 2022.

Om de redan betalda skatterna för skatteåret 2022 inte är tillräckliga, kan man undvika dröjsmålränta på kvarskatten med att betala en tilläggsförskottsskatt senast i slutet av januari. Om du betalar tilläggsförskotten för år 2022 senare under år 2023, beräknas en nedsatt dröjsmålsränta på den eventuella kvarskatten.  År 2023 är den nedsatta dröjsmålsräntan 2 %.

Dessutom är det bra att börja förbereda deklarationen genom att samla in rapporter och annan dokumentation över dina inkomster och tillgångar för år 2022, eftersom det i vissa fall kan vara tidskrävande att samla in allt nödvändigt material.  Det lönar sig att förbereda sig i god tid, speciellt om du

  • äger ovanliga investeringsobjekt, såsom virtuella valutor;
  • har utländska tillgångar och inkomster;
  • eller om du har investerat medel i inhemska eller utländska livförsäkringar och/eller kapitaliseringsavtal, från vilka du har lyft medel eller vars medel du eventuellt av en eller annan anledning har återinvesterat.

Viktigt är att du noggrant kontrollerar och kompletterar din förhandsifyllda skattedeklaration.

En relativt vanlig missuppfattning är att om inkomsten källbeskattas i ett annat land så kommer den inte att beskattas igen. Tyvärr är fallet inte så, utan vanligtvis har ditt hemland rätt att beskatta dina världsomfattande inkomster. Om inkomsten även beskattas i ett annat land, eliminerar hemvistlandet vanligtvis dubbelbeskattningen enligt gällande skatteavtal eller lagar.

Nu för tiden använder skattemyndigheterna även i stor utsträckning sådan information som erhållits genom internationellt utbyte av information. Denna information blir vanligtvis tillgänglig för skattemyndigheterna först efter att beskattningen har slutförts. Om odeklarerade inkomster upptäcks först i detta övervakningsskede, inleder skattemyndigheten med låg tröskel en skattegranskning för att driva in de obetalda skatterna.

Förutom att skattegranskning i ett dylikt fall sätts i gång, har skattemyndigheterna även i vissa fall börjat styra dessa ärenden till förundersökning, istället för att påföra bötesliknande påföljdsavgifter. Att rätta till beskattningen på eget initiativ hjälper inte heller nödvändigtvis till, om mängden odeklarerade och obeskattade inkomster anses vara betydande. Den skattskyldiges försummelse anses utgöra grovt skattebedrägeri, om försummelsen har lett till en skatteförmån på kring 20 000 euro och nämnda försummelse har varit uppsåtlig. Uppsåtligheten och straffbarheten för den försummelse som inträffat bedöms sedan i domstol.

Om du är osäker på om du har deklarerat din inkomst korrekt eller om du har haft inkomster vars skattemässiga behandling du inte är helt säker på, får du gärna kontakta oss. Vi hjälper gärna till.