PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Taloudellisen työnantajan lainsäädäntömuutos – missä mennään nyt?

Taloudellisen työnantajan lainsäädäntömuutos on tulossa 1.1.2023. Valtionvarainministeriö on vahvistanut asian, vaikka lopullista versiota muutosta koskevasta hallituksen esityksestä ei saatukaan viime viikolla (viikolla 41).

Taloudellisella työnantajalla tarkoitetaan suomalaista työn teettäjää, jolle ulkomaisen työnantajan palveluksessa oleva työntekijä työskentelee vuokrattuna tai muutoin käyttöön luovutettuna siten, että työsuoritusta on pidettävä erottamattomana osana työn teettäjän Suomessa harjoittamaa toimintaa työn teettäjän työnjohdon ja valvonnan alaisuudessa.

Jos lainsäädäntömuutos tulee suunnitellun mukaisesti voimaan, ulkomaalaisen työntekijän taloudelliselle työnantajalle työskentelystä saatua palkkatuloa pidettäisiin Suomesta saatuna tulona, joka olisi veronalaista Suomessa ensimmäisestä päivästä lukien. Konsernitilanteissa suomalaiselle taloudelliselle työnantajalle työskentelevä ulkomailta Suomeen saapunut rajoitetusti verovelvollinen työntekijä olisi kuitenkin oikeutettu lyhytaikaisesta työskentelystä saadun palkkatulon verovapauteen, mikäli työskentely kestäisi yhtäjaksoisesti enintään 15 päivää ja enintään 45 päivää kalenterivuodessa.

Nykyisessä hallituksen esitysluonnoksessa esitetään, että konsernitilanteissa taloudellisena työnantajana pidettävä suomalainen yhtiö olisi velvollinen toimittamaan ennakon- tai lähdeveron pidätyksen taloudelliselle työntekijälle maksettavasta palkasta. Muissa tapauksissa ulkomainen työnantaja olisi velvollinen toimittamaan ennakon- tai lähdeveron pidätyksen, jos se on hakeutunut työnantajarekisteriin. Jos ulkomainen työnantaja ei ole hakeutunut työnantajarekisteriin, taloudelliselle työnantajalle työskentelevän työntekijän tulisi hakea ennakonkantoa.

Seuraamme lainsäädäntömuutoksen etenemistä tiukasti ja päivitämme tilannetta PwC:n Uutishuoneessa, kun asiasta on saatavilla uutta tietoa. Sillä aikaa, kun hallituksen esityksen lopullinen muoto on vielä valmistelussa, voit tutustua 12.10.2022 tilaisuudestamme julkaistuun webinaaritallenteeseemme,  jossa kävimme läpi muutoksen olennaiset vaikutukset alustavan hallituksen esityksen mukaan.

Tarjoamme asiakkaillemme tukea muutoksen vaikutusten arviontiin yhdessä työnantajavelvoitteiden ja yritysverotuksen asiantuntijoidemme tuella. Tutustu PwC Economic Employer Health Checkiin ja ota yhteyttä asiantuntijoihimme ensi tilassa.

Lisätietoja:
Harri Hirvonen, harri.hirvonen@pwc.com
Carita Espo, carita.espo@pwc.com
Salla Määttä, salla.maatta@pwc.com