PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Tavanomaisen mainoslahjan rajaa nostettiin arvonlisäverotuksessa

Verohallinto päivitti ohjetta Oman käytön ja alivastikkeellisten luovutusten arvonlisäverotus. Samalla Verohallinto nosti rajaa, jonka alle hankintahinnaltaan jääviä lahjoja voidaan vielä pitää tavanomaisina mainoslahjoina. Raja on 17.3.2020 lähtien 50 euroa sisältäen arvonlisäveron. 

Verohallinto päivitti 17.3.2020 ohjetta Oman käytön vero ja alivastikkeellisten luovutusten arvonlisäverotus. Ohjeessa käsitellään tavanomaisten mainoslahjojen lisäksi muun muassa työasujen, kylkiäisten sekä alivastikkeellisten luovutusten arvonlisäverotusta. Muiden kuin tavanomaisten mainoslahjojen osalta ohjeeseen ei ole tehty oleellisia muutoksia. 

Tavanomainen mainoslahja

Tavaranäytteiden ja tavanomaisten mainoslahjojen luovutuksista ei suoriteta oman käytön veroa. Kun tällaisia tuotteita annetaan ilmaiseksi, niistä tehtyjä vähennyksiä ei tarvitse oikaista eikä myöskään myynnin veroa suoriteta omaan käyttöön ottona.

Tavaranäytteitä ovat myyntituotteiden näytekappaleet ja myyntituotteiden näytteiksi valmistetut tavarat. Verohallinnon ohjeen mukaan tavanomaiset mainoslahjat ovat yleensä vähäarvoisia massalahjoja, joita annetaan useille vastaanottajille samaan aikaan. Tavanomaisina mainoslahjoina luetellaan ohjeessa yrityksen nimellä varustetut kynät, paidat, solmiot, huivit ja muut vastaavat tavarat.

Lisäksi tavanomaisina mainoslahjoina voidaan ohjeen mukaan pitää muita yrityksen toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullisia lahjoja kuten kotitaloustavaroita ja koriste-esineitä. Alkoholituotteet eivät Verohallinnon käsityksen mukaan ole tavanomaisia mainoslahjoja. 

Henkilöstölle luovutettavia tavaroita ei voida Verohallinnon ohjeen mukaan pitää tavanomaisina mainoslahjoina. Siten henkilöstön yksityiskäyttöön luovutetuista tavaroista tulee aina suorittaa oman käytön vero. 

 

Verohallinnon ohje antaa tavanomaisen mainoslahjan määritelmästä turhan rajatun vaikutelman. Arvonlisäverodirektiivissä, johon suomalainenkin veronmaksaja voi vedota, mainitaan vain vähäarvoiset lahjat.

Koska lahjaa ei arvonlisäverodirektiivissä vähäarvoisuuden lisäksi muuten määritellä tai rajata, riittävää on, että lahja on vähäarvoinen. Ei siten tulisi olla merkitystä, onko lahjassa yrityksen nimi tai onko lahja alkoholituote. Alkoholituotteita ei ole rajattu myöskään arvonlisäverolaissa tavanomaisen mainoslahjan määritelmän ulkopuolelle. 

Ohjeessa on tavanomaisen mainoslahjan rajaa nostettu entisestä 35 eurosta. Nyt Verohallinnon käsityksen mukaan mainoslahjaa, jonka arvonlisäverollinen ostohinta on enintään 50 euroa, voidaan vielä pitää tavanomaisena. Ohjeen päivitys on julkaistu 17.3.2020, joten nostettua rajaa voidaan soveltaa julkaisuajankohdan jälkeisiin mainoslahjojen luovutuksiin.