PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
17.10.2018|

Televisiovastaanottimien luokittelu: WTO:n riidanratkaisuelimen päätöstä ei voida soveltaa takautuvasti

Televisiovastaanottimien luokitteluun on saatu taas uusi päätös. Tällä kertaa EUT on antanut ennakkoratkaisun IPTV-moduulien luokittelusta (EUT 20.09.2018, 2M-Locatel A/S, C-555/17), joilla ei voi vastaanottaa, avata tai käsitellä antennin, kaapelitelevision tai satelliitin avulla välitettyjä televisiosignaaleja. Laite vastaanottaa televisiosignaaleja ainoastaan internetin kautta.

Tavarat oltiin maahantuotu tullista vapautetulla nimikkeellä 8528 71 13 (nykyinen vastaava nimike on 8528 71 15) ”televisiovastaanottimet […] — videovirittimet: —- laitteet, joissa on mikroprosessorin avulla toimiva, modeemilla varustettu laite Internetyhteyttä varten, valmiudet interaktiiviseen tietojen vaihtoon, ja jotka pystyvät vastaanottamaan televisiosignaaleja (tietoliikennevalmiudella varustetut sovittimet ”set-top boxes”)”.

Ruotsin Tullin jälkikantopäätöksen mukaan tuote tulisi luokitella nimikkeeseen 8528 71 90 (muut kuin videovirittimet), josta kannettava tulli oli 14 %. Tullin näkemyksen mukaan laite ei sisällä televisioviritintä, vaikka sillä voi vastaanottaa televisiosignaaleita internetin kautta.

Tapausta tarkastellessa on huomioitava, että videovirittimien luokittelu ei ollut EU:ssa ennen vuotta 2012 yhdenmukainen vuonna 1996 solmitun informaatioteknologiasopimuksen (”ITA-sopimus”) kanssa. ITA-sopimuksessa edellytetään, että sopimusvaltiot poistavat välittömästi tai progressiivisesti tuontitullit kaikkien sopimukseen kuuluvien informaatioteknologiatuotteiden osalta.

Sopimuksen mukaan tullittomuus tulee myöntää muun muassa seuraaville tuotteille: ”tietoliikennevalmiudella varustetut sovittimet ’set-top boxes’: laitteet, joissa on mikroprosessorin avulla toimiva, modeemilla varustettu laite internetyhteyttä varten [ja] valmiudet interaktiiviseen tietojen vaihtoon”. Kuten yhdistetystä nimikkeistöstä ennen vuotta 2012 kuitenkin ilmenee, ainoastaan videovirittimillä varustetut prosessorit (eli kaapelitelevisioita lukevat prosessorit) on vapautettu tullista.

Asiaa käsiteltiin aikoinaan WTO:n riidanratkaisuelimessä, jonka raportista ilmenee, että seuraavanlainen laite on vapautettava tullista: ”Laite joka käsittelee ulkoisesta signaalien lähteestä tulevaa signaalia siten, että se voidaan näyttää näyttöyksikössä, kuten videomonitorilla tai televisiolaitteella. [Se] voi hoitaa yhtä tai useaa toimintoa, muun muassa televisiolähetysten vastaanottamista ja dekoodaamista, välitetäänpä televisiolähetykset satelliitin, kaapelin tai internetin välityksellä.” Kyseisen ratkaisun täytäntöönpanemiseen oli asetettu määräaika vuoden 2011 puoliväliin saakka. Niinpä yhdistettyä nimikkeistöä on vuodesta 2012 saakka muutettu niin, että myös ne vastaavat tuotteet, jotka eivät sisällä videoviritintä on vapautettu tullista. Muutoksen myötä yhdistettyyn nimikkeistöön on lisätty tullista vapautetut nimikkeet 8528 71 15 (videovirittimillä varustetut prosessorit) ja 8528 71 91 (samat prosessorit, joilla ei ole videoviritintä).

Ennakkoratkaisussa EUT:n oli päätettävä, voiko kyseistä selvennystä soveltaa takautuvasti. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan unionin tekemien kansainvälisten sopimusten ensisijaisuus edellyttää, että EU:n teksteille annetaan kansainvälisten sopimusten kanssa yhteensopiva tulkinta. EUT kuitenkin muistuttaa, etteivät EU:n tuomioistuimet voi valvoa unionin toimien laillisuutta WTO:n sääntöihin nähden, ennen kuin riidanratkaisuelimen antama määräaika suositusten ja päätösten noudattamiseen on päättynyt.

EUT katsoo, että yhdistettyä nimikkeistöä on tästä syystä luettavaa tapahtumahetken muodossa, jolloin olisi yhdistetyn nimikkeistön vastaista luokitella nimikkeeseen 8528 71 13 tuote, joka ei sisällä videoviritintä. Niinpä EUT:n ratkaisun mukaan maahantuontihetkellä yhdistettyä nimikkeistöä on tulkittava siten, että laitteet, joiden avulla on mahdollista vastaanottaa, avata ja käsitellä internetprotokollan avulla välitettyjä Live TV ‑televisiosignaaleja, kuuluvat nimikkeeseen 8528 71 90, jos niissä ei ole videoviritintä.