PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Tietosuoja-asetuksen siirtymäaika umpeutuu 25.5.2018

EU:n tietosuoja-asetus tuli voimaan 24.5. 2016 ja sen noudattaminen tulee pakolliseksi 25.5.2018. Asetus koskee kaikkia organisaatioita ja yrityksiä, mukaan lukien säätiöt ja yhdistykset, jotka keräävät tai käsittelevät henkilötietoja EU:ssa tai EU:n kansalaisista.

Asetus tuo organisaatioille uusi velvollisuuksia, joista keskeisin on osoitusvelvollisuus. Osoitusvelvollisuus tarkoittaa, että organisaation on kyettävä osoittamaan lain vaatimuksien ja riskien huomioon ottaminen. Pelkkä lakien noudattaminen ei enää riitä, vaan asetus tuo velvollisuuden kyetä osoittamaan toiminnan lainmukaisuus.

Rekisteröityjen oikeudet kasvavat asetuksen myötä. Rekisteröidyillä on mm. oikeus aiempaa läpinäkyvämmin saada itseään koskevia tietoja ja oikeus saada tietonsa poistetuksi, ellei rekisterinpitäjällä ole laillista perustetta tietojen säilyttämiseen. Mainittujen oikeuksien toteuttaminen ja rekisteröityjen pyyntöihin vastaaminen edellyttävät, että rekisterinpitäjä on tunnistanut kaikki ne rekisterit, jotka sisältävät henkilötietoja, ja että rekisterinpitäjä on luonut prosessit rekisteröityjen oikeuksiin vastaamiselle.

Autamme organisaatiotasi tietosuoja-asetuksen vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa tarjoamalla palveluita liittyen mm. nykytilan arviointiin ja havaittujen kehityskohteiden korjaamiseen. Voimme avustaa teitä tarvittavan dokumentaation laadinnassa ja henkilöstökoulutusten järjestämisessä. Voimme myös tukea ja auttaa teitä henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä sopimus- ja muissa erityissä juridisissa kysymyksissä.

Ota meihin yhteyttä, jos haluat keskustella lisää tietosuoja-asetuksen vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta siirtymäkauden päättyessä ja/tai sen jälkeen!

 

Lue myös: Mitä tietosuoja-asetus tarkoittaa yhdistyksille ja säätiöille?