PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Tosiasialliset edunsaajat kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen

Rahanpesulaki edellyttää, että yhteisöjen on ylläpidettävä tietoja tosiasiallisista edunsaajistaan. 1.7.2019 alkaen yhteisöjen on ilmoitettava tiedot tosiasiallisista edunsaajistaan kaupparekisteriin.

Kuka on tosiasiallinen edunsaaja?

Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, jolla on suoraan tai välillisesti yli 25 prosentin omistusosuus tai äänivalta yhteisössä tai joka muulla tavoin tosiasiallista käyttää määräysvaltaa yhteisössä (esim. osakassopimuksen perusteella).

Luettelon ylläpitovelvollisuus

Yhteisöjen on hankittava ja ylläpidettävä täsmällisiä ja ajantasaisia tietoja tosiasiallisista edunsaajistaan. Tämä velvollisuus koskee kaikkia yhteisöjä ja muita oikeushenkilöitä, kuten säätiöitä ja yhdistyksiä, lukuun ottamatta pörssiyhtiöitä.

Yhteisön hallituksen jäsenen tai vastuunalaisen yhtiömiehen on huolehdittava siitä, että yhteisön tosiasiallisista edunsaajista pidetään luetteloa. Luetteloon merkitään omistajan tai edunsaajan nimi, syntymäaika, kansalaisuus, asuinmaa sekä määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus.

Tiedot on annettava pyynnöstä rahanpesulain mukaisille ilmoitusvelvollisille (esimerkiksi pankit ja tilintarkastajat) silloin, kun ne suorittavat asiakkaan tuntemista koskevia toimia.

Kenen täytyy lisäksi tehdä ilmoitus kaupparekisteriin?

Ilmoitusvelvollisuus kaupparekisterille koskee muun muassa osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Myös avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön on tehtävä ilmoitus, jos tosiasiallisena edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies.

Ilmoitusvelvollisuus ei sen sijaan koske esimerkiksi asunto-osakeyhtiöitä, keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä, yhdistyksiä tai säätiöitä.

Myöskään pörssiyhtiöiden ei tarvitse tehdä ilmoitusta. Kannattaa kuitenkin huomioida, että pörssiyhtiön listaamattomien tytäryhtiöiden täytyy ylläpitää luetteloa ja tehdä ilmoitus kaupparekisteriin.

Ilmoituksen tekeminen

Ilmoitus tehdään sähköisesti käyttämällä YTJ-palvelua. Ilmoituksen tekemiseen tarvitsee suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

Ilmoituksen allekirjoittaa sama henkilö kuin yrityksen muutkin kaupparekisteri-ilmoitukset, esimerkiksi yrityksen hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai vastuunalainen yhtiömies. YTJ-palvelussa on myös mahdollista valtuuttaa asiamies hoitamaan ilmoitukset yhteisön puolesta.

Aikataulu

Tosiasiallisia edunsaajia koskevien tietojen ylläpitovelvollisuus on tullut voimaan 1.1.2019. Ilmoitus kaupparekisteriin on tehtävä 1.7.2019 ja 1.7.2020 välisenä aikana. Tämän jälkeen ilmoitus on tehtävä aina, kun tosiasiallisia edunsaajia koskevissa tiedoissa on muutoksia.