PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
17.04.2020|

Trade Compliancen avulla tuonti ja vienti tehokkaasti ja tuloksellisesti

Trade compliance on monessa organisaatiossa vähemmän tunnettu osa-alue. Helposti ajatellaan, että kaikki on hyvin niin kauan kuin tavara liikkuu suunnitellusti paikasta toiseen. Silloin, kun tuonti ja vienti sujuu jouhevasti, ei välttämättä koeta tarvetta tuontiin ja vientiin liittyvien toimintojen tarkemmalle suunnittelulle, järjestelylle ja hallinnoinnille eli trade compliancelle. 

Trade compliancen tulisi kuitenkin olla itsestään selvä osa jokaisen tuontia tai vientiä harjoittavan yrityksen toimitusketjun hallintaan liittyviä prosesseja. Pähkinänkuoressa trade compliance on tuonti- ja vientiprosessien tehostamista sekä näihin liittyvää riskienhallintaa.

Tullausprosessien optimoinnilla voidaan saavuttaa tullauskustannuksissa selkeitä säästöjä, niin euroissa kuin ajallisestikin. Tämän lisäksi tietoisuus, ymmärrys ja prosesseista huolta pitäminen antaa varmuuden siitä, että yrityksen toiminnot ovat linjassa säädöksien ja rajoituksien kanssa, jotta vältytään ikäviltä seuraamuksilta kuten esimerkiksi sopimussakoilta tai sanktioilta.

Onko organisaationne trade compliance -osa-alue ajan tasalla?

  • Onko tiedossa mitä viedään, mitä tuodaan, millaisilla volyymeillä, mistä maista tavarat tulevat, mihin maihin tavaraa viedään. Ketä/ketkä näitä toimia valvoo ja hallinnoi?
  • Ovatko vienti- ja tuontiluvat tavaroille ovat kunnossa ja ajan tasalla?
  • Löytyvätkö prosessit kuvattuna ja optimoituna tuottavalle ja tehokkaalle liiketoiminnalle, ovatko prosessit integroituna yrityksen muihin prosesseihin?
  • Tullausten oikeallisuus selvitettynä, tullimaksujen määrät, tullausarvot ja tullaussäästöt tiedossa?
  • Miten ennakoidaan tulevia muutoksia niin sisäisten kuin ulkoisten tekijöiden osalta?

 

Olemme mielellämme auttamassa yrityksesi vienti- ja tuontitoimintojen kokonaiskuvan muodostamisessa, prosessien sekä menettelyjen luomisessa, tarkistamisessa ja kehittämisessä kuten myös tullauskustannusten optimoimisessa.

Tutustu tullianalyysiin