PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Työntekijöiden aseman turvaaminen yhtiöiden rajat ylittävissä yritysjärjestelyissä – lakimuutokset tulivat voimaan 31.1.2023

Kerroimme helmikuun alussa julkaistussa Uutishuoneen jutussa  osakeyhtiölain sulautumisia, jakautumisia ja rajat ylittäviä rakennejärjestelyitä koskeviin säännöksiin 31.1.2023 voimaantulleista muutoksista, jotka perustuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2019/2121. Samaan aikaan ja samaan direktiiviin perustuen on saatettu voimaan myös työntekijöiden aseman turvaamista koskevat säännökset. 

Workers processing boxes on conveyor belt in distribution warehouse.