PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

UCITS V tuli Suomeen – Sijoitusrahastolaki muuttui

Uusi palkitsemisluku, tiukempi vastuu säilytysyhteisölle sekä kovemmat hallinnolliset seuraamukset – kyseessä on muutettu sijoitusrahastolaki. Sijoitusrahastolakia ja Finanssivalvonnasta annettua lakia on maaliskuussa muutettu johtuen UCITS V -direktiivistä¹. UCITS V:n tavoitteena oli sovittaa UCITS-sääntely yhteen AIFM-direktiivin kanssa, sijoittajansuojan parantaminen ja sijoittajien luottamuksen lisääminen sekä liian suureen riskinottoon johtavien intressikonfliktien välttäminen.