PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Uramahdollisuudet ja monimuotoisuus ovat avainasemassa naisosaajien rekrytoinnissa

PwC:n tuoreen kyselyn mukaan mahdollisuus edetä uralla on erityisen tärkeää työuransa alussa oleville ja nuorille naisille. Työnantajaa valitessaan naiset haluavat myös tietää, onko työnantaja sitoutunut monimuotoisuuteen työpaikalla.

PwC:n uusi  Winning the fight for female talent -raportti tutkii, miten työnantajat voivat houkutella naisosaajia työntekijöiksi ja pitää heidät yhtiönsä palveluksessa.

Raportti perustuu kahteen kyselyyn. Yhdessä selvitettiin työntekijöiden uratavoitteita sekä kokemuksia ja odotuksia työpaikan monimuotoisuudesta. Toisessa monimuotoisuudesta tai rekrytoinnista vastaavilta johtajilta kysyttiin monimuotoisuuden trendeistä ja käytännöistä. Työntekijöille suunnattuun kyselyyn vastasi 4792 ammattilaista 70 maasta – 3934 naista ja 845 miestä, joilla on viimeaikaista kokemusta työmarkkinoilta. Päätöksentekijöiden kyselyyn osallistui 328 monimuotoisuudesta tai rekrytoinnista vastaavaa johtajaa.

Naiset ja miehet pitivät uramahdollisuuksia yhtenä tärkeimmistä työpaikan ominaisuuksista. Tärkeimmäksi sen nostivat työuransa alussa olevat naiset ja naispuoliset milleniaalit. Etenemismahdollisuuksien vähäisyys oli naisille myös yleinen syy vaihtaa työpaikkaa (35 %).

Yhtiöistä jopa kolme neljästä (76 %) on ottanut monimuotoisuuden osaksi työnantajabrändiään. Naispuolisista vastaajista yli puolet (56 %) ei usko pelkkiin puheisiin vaan selvittää, onko yrityksellä aktiivista toimintaa monimuotoisuuden lisäämiseksi. Lisäksi 61 % naisista ja 49 % miehistä selvittää, miten monimuotoisuus näkyy mahdollisen työnantajan johdossa.

“Kilpailu osaajista käy yhä kiivaammaksi, ja siksi jokaisen organisaation on päivitettävä käytäntönsä vastaamaan markkinoilla olevien työnhakijoiden tarpeisiin. Nykynaiset haluavat uraltaan paljon aiempia sukupolvia enemmän, joten organisaatioiden on pysyttävä ajan tasalla houkutellakseen heistä parhaat riveihinsä”, sanoo yritysvastuupalveluista ja monimuotoisuudesta PwC:llä vastaava partneri Sirpa Juutinen.

Lähes neljä viidestä suuresta organisaatiosta ilmoitti hakevansa aktiivisesti lisää naisia työntekijöiksi etenkin kokemusta vaativiin ja johtotehtäviin. Kilpailu naisosaajista kiihtyy varsinkin aloilla, joilla naisten osuus työvoimasta on ollut suhteellisen alhainen.

”Kyselyyn vastanneista naisista jopa 45 % piti sukupuoleen liittyviä stereotypioita rekrytointiprosessissa suurimpana esteenä puhuttaessa naisten palkkaamista vaativimpiin asiantuntijatehtäviin. Tämän vuoksi jokaisen rekrytointiin osallistuvan olisi tärkeää tunnistaa myös tiedostomattomat ennakkoluulonsa”, Juutinen jatkaa.

Lisätietoja:

Sirpa Juutinen, PwC, puh. 040 578 2615, sirpa.juutinen@fi.pwc.com

Raporttiin voi tutustua täällä: http://www.pwc.com/femaletalent

Lisää monimuotoisuudesta myös PwC:n Gender Agenda -blogissa.

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 930 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tarkoituksenamme on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista asiakkaidemme merkittävimpiä ongelmia. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi. 

PwC toimii 157 maassa yli 223 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.