PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Uusi tietosuojalaki voimaan 1.1.2019

EU:n tietosuoja-asetusta täydentävä tietosuojalaki tulee voimaan 1.1.2019. Tietosuojalaki korvaa vanhan henkilötietolain ja sitä tullaan soveltamaan tietosuoja-asetuksen rinnalla. Tietosuojalaki ei siten kumoa tai korvaa tietosuoja-asetusta, vaan täydentää sitä siltä osin kuin asetus jättää valtioille liikkumavaraa.

Keskeisiä tietosuojalaissa säädettäviä asioita ovat mm.

1) toimivaltainen viranomainen

Toimivaltaisena viranomaisena tulee edelleen toimimaan tietosuojavaltuutettu, joka tietosuojalain voimaantulon myötä saa virallisen toimivaltuuden hoitaa sille tietosuoja-asetuksessa määrättyjä tehtäviä. Tietosuojalain voimaantulo korjaa siten tietosuojavaltuutetulla olleen toimivaltavajeen.

2) hallinnolliset seuraamusmaksut

Tietosuojalaki säätää menettelystä, jossa tietosuoja-asetuksen mukaisia seuraamuksia voidaan määrätä. Suomessa hallinnolliset seuraamusmaksut tulee määräämään ns. seuraamuskollegio, jonka muodostavat tietosuojavaltuutettu ja kaksi apulaistietosuojavaltuutettua. Maksusta voi valittaa hallinto-oikeuteen. Tietosuojalaissa säädetään myös, että seuraamusmaksua ei määrätä valtion tai kuntien viranomaiselle tai muille julkisille toimijoille.

3) tietoyhteiskunnan palveluiden (kuten sosiaalinen media) tarjoaminen lapselle ilman vanhemman suostumusta

Tietosuojalaissa täsmennetään ilman vanhemman suostumusta tapahtuvan lapsen henkilötietojen käsittelemisen ikärajaksi 13 vuotta. Ikäraja on varsin yhtenäinen kaikissa Pohjoismaissa.