PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Uusi työaikalaki: joustotyö vai työaika-autonomia

Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020. Lain tarkoituksena on muun muassa luoda edellytyksiä sekä työnantajan että työntekijöiden tarpeista lähteville työaikajoustoille. Tavoitteeseen pyritään muun muassa uuden joustotyöaikamallin avulla. Toisaalta laissa tuodaan esille myös työaika-autonomian käsite. Rajanveto siitä, tulisiko kyseeseen joustotyöaikamalli vai onko työntekijä kokonaan työaikalain ulkopuolella, ei aina ole aivan yksiselitteistä.