PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Uusi työaikalaki toi joustomahdollisuuksia työaikaan

Uusi työaikalaki tuli voimaan vuoden 2020 alusta ja toi mukanaan uusia joustomahdollisuuksia työaikaan. Uusi laki edellyttää lisäksi olemassa olevien työaikaa koskevien järjestelyjen ja sopimusten tarkastamista sekä mahdollisia muutoksia niihin. 

Olemme listanneet alle vuoden alusta voimaan tulleet työaikalain keskeisimmät uudistukset. Suosittelemme käymään listan läpi kohta kohdalta ja pohtimaan, voiko muutoksilla olla vaikutusta yrityksenne työaikajärjestelyihin ja sopimuksiin.

Uuden työaikalain keskeisimmät uudistukset:

  • Työaikalain ulkopuolelle voidaan jättää jatkossa vain sellaiset johtajat ja liikkuvaa työtä tekevät työntekijät, joilla on aito tosiasiallinen työaika-autonomia, ja he voivat näin ollen itse päättää työajoistaan eikä sitä seurata, valvota eikä raportoida.
  • Työajan käsite tarkentuu siten, että työaikaa on kaikki työhön käytetty aika työntekopaikasta riippumatta (mm. etätyö).
  • Uusi joustotyöaika voidaan ottaa käyttöön erikseen työntekijän kanssa sopien asiantuntijatyössä, jossa työntekijällä on työaika-autonomia, joka käsittää vähintään 50 % työntekijän työajasta. Tällöin ylityön syntyminen on poikkeuksellista ja työaikakirjanpitovelvollisuus on kevennetty.
  • Työaikapankista on mahdollista sopia suoraan työaikalain perusteella, kun se aikaisemmin oli mahdollista vain työehtosopimukseen perustuen.
  • Liukuvaan työaikaan tulee lisää joustoa vuorokautiseen liukuma-aikaan ja työajan enimmäiskertymiin sekä uusi neljän kuukauden seurantajakso.
  • Tilapäistä yötyötä on mahdollista teettää jatkossa alasta riippumatta.
  • Siirtyminen kokonaistyöajan seurantaan ylityön enimmäismäärien sijaan.

Joustotyöaika, liukuvan työajan lisäjoustot sekä lakisääteinen työaikapankki antavat mahdollisuuden aiempaa vapaampiin järjestelyihin työajoissa. Tiukennuksia taas voivat aiheuttaa soveltamisalaan sekä työajan käsitteseen tehdyt muutokset.

Tiukennusten seurauksena muun muassa johtajat ja liikkuvaa työtä tekevät myyjät voivat aiempaa herkemmin kuulua työaikalain soveltamisalan piiriin, ja työaikaa on jatkossa missä tahansa tehty työ, mukaan lukien etätyö.

Lakiin on kirjattu siirtymäsäännökset, joiden mukaan työehtosopimukseen perustuvia uudesta työaikalaista poikkeavia järjestelyjä saadaan soveltaa kunkin työehtosopimuksen voimassaolon päättymiseen saakka, ellei työehtosopimusta muuteta tätä ennen. Ylitöiden osalta saadaan soveltaa vanhan työaikalain mukaisia ylitöiden enimmäismääriä tämän vuoden loppuun saakka. Sen jälkeen on siirryttävä noudattamaan uuden työaikalain mukaisia kokonaistyöajan enimmäismääriä.

 

Autamme mielellämme pohtimaan, miten juuri teidän yrityksessänne voitaisiin parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää uuden työaikalain mukanaan tuomia joustoja ja selvittämään, onko lakimuutoksella vaikutuksia jo olemassa oleviin työaikajärjestelyihinne. Ota yhteyttä työoikeustiimiimme näissä tai muissa työntekijöitä koskevissa kysymyksissä!