PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Uusia raportointivaatimuksia Dubain free trade zoneille

Dubain tulli julkaisi 22.10.2020 tiedotteen (Customs Notice No. 17/2020) koskien toimintaa Dubain free trade zoneilla. Tiedotteessa kerrotaan uusista raportointivaatimuksista yhtiöille, jotka toimivat Dubain free trade zoneilla. 

Uudet raportointivaatimukset astuivat voimaan 25.10.2020 ja niihin sisältyy mm. velvollisuus ”consumption goods” -ilmoituksen antamiseen. Uusien raportointivaatimusten tarkoituksena on kontrollin lisääminen sekä toisaalta prosessien yksinkertaistaminen ja sanktioiden riskin lieventäminen mahdollisen tullitarkastuksen yhteydessä. 

Uudet vaatimuksen koskevat tavaroita, jotka myydään free trade zoneilta paikallisille markkinoille tai kulutetaan free trade zoneilla. Tiedotteen mukaiset uudet säännöt erottelevat tavarat kahteen kategoriaan: tullittomiin ja tullillisiin. 

Tullittomiin tavaroihin kuuluvat mm. ne, jotka kulutetaan osana liiketoimintaa free trade zonella. Tullittomia tavaroita voivat siten olla esimerkiksi rakennusprojektien materiaalit ja tarvikkeet, pakkaustarvikkeet, koneet, laitteet ja varaosat, jotka ovat välttämättömiä esimerkiksi laitteiden toiminnalle, tai polttoaine ja öljy, joita käytetään valmistus- ja tuotantotoiminnassa free trade zonella. 

Tullillisia tavaroita voivat puolestaan olla esimerkiksi tavarat, jotka myydään paikallisesti free trade zonen ulkopuolelle tai joita ei muutoin ole erikseen kyseisessä tiedotteessa listattu tullittomiksi. 

Tarkista uusien sääntöjen vaikutus raportointivelvollisuuksiin

Kaikkien niiden yhtiöiden, jotka kuluttavat tai myyvät Dubain tullin tiedotteessa listattuja tavaroita, on noudatettava tullimenettelyä, jossa annetaan hyväksymisilmoitus free trade zonesta vastaavalle tullitoimipaikalle. Tämä pakollinen ”consumption goods” -ilmoitus kattaen sekä tullittomat että tullilliset tavarat on annettava tullille vähintään neljännesvuosittain. 

Dubain free trade zonella toimivien yhtiöiden olisi siten suositeltavaa välittömästi arvioida, mikä vaikutus uusilla säännöillä on omiin raportointivelvollisuuksiin. Vaikka tavarat Dubain free trade zonella eivät lähtökohtaisesti sisällä tullia, kyseisen prosessin ja raportoinnin noudattamatta jättämisen seurauksena voi olla sanktioiden ja tullimaksujen määrääminen.