PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Uusia vaihtoehtoja rajat ylittäviin yritysjärjestelyihin

Kerroimme helmikuun alussa osakeyhtiölain sulautumisia, jakautumisia ja rajat ylittäviä rakennejärjestelyitä koskeviin säännöksiin 31.1.2023 tulleista muutoksista. Muutoksilla pantiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/2121, jonka tavoitteena on muun muassa helpottaa osakeyhtiöiden vapautta valita kotipaikkansa ETA-alueella. Direktiivin muutokset on tullut saattaa voimaan kaikissa jäsenvaltioissa tammikuun 2023 loppuun mennessä.

Group of businesspeople or lawyers discussing contract papers and financial figures while sitting at the table. Close-up of human hands at meeting or negotiations. Success and communication concept.