PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Vaihtelevaa työaikaa koskeva ehto työsopimuslakiin 1.6.2018, uudistuksia myös oppisopimusopiskelijan palkkaamiseen

Työsopimuslain muutokset koskien koeajan pidentämistä ja takaisinottovelvollisuuden lyhentämistä, työnantajan koulutusvelvollisuutta kollektiivi-irtisanomistilanteissa ja työttömien työnhakijoiden työllistämistavoitteeseen liittyvää määräaikaisten työntekijöiden palkkaamisen helpottamista tulivat voimaan vuoden 2017 alussa. Työ erilaisia työsopimuksia ja työntekijän palkkaamista koskevan sääntelyn uudistamiseksi on kuitenkin jatkunut näiden muutosten jälkeenkin.