PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Vakuutusten tarjoamisesta annetun direktiivin (IDD) soveltaminen alkaa 1.10.2018 – mikä muuttuu?

Mikä on IDD ja ketä se koskee? Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi vakuutusten tarjoamisesta (EU) 2016/97 (Insurance Distribution Directive, IDD) tuli voimaan 23.2.2016 ja sen soveltaminen alkaa 1.10.2018. Direktiivillä kumotaan vakuutusedustusdirektiivi. Direktiivi on implementoitu mm. uuteen vakuutuksen tarjoamisesta annettuun lakiin ja samalla kumotaan vakuutusedustuksesta annettu laki.