PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Valmistaudu kilpailukieltosopimuksia koskevan sääntelyn muutoksiin

Kilpailukieltosopimuksia koskevaan lainsäädäntöön ehdotetaan muutoksia 1.1.2021 alkaen. Ehdotettujen lakimuutosten myötä työnantajan velvollisuus maksaa kilpailukieltosopimuksesta korvausta työntekijälle laajenisi koskemaan kaikkia kilpailukieltosopimuksia. Muutoksia ehdotetaan myös korvausvelvollisuuden maksuajankohtaan sekä työnantajan oikeuteen irtisanoa kilpailukieltosopimus.