PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Vältä IFRS 17 -paniikki

IFRS 17 -standardin käyttöönottoon on alle kolme vuotta. Aika voi tuntua pitkältä, mutta sitä se ei kuitenkaan ole. IFRS 17:n tuomat muutokset ovat niin perustavanlaatuisia ja laajoja, että valmistautuminen tulee aloittaa viimeistään nyt. PwC:n uusin IFRS 17 -julkaisu listaa ne keskeiset päätökset, joita vakuutusyhtiöiden tulisi työstää aikaisessa vaiheessa varmistaakseen riittävästi aikaa toimintojensa päivittämiselle.

Monet vakuutusyhtiöt ovat jo arvioineet IFRS 17:n vaikutuksia toimintaansa. Ne saattavat kuitenkin jumittaa siinä, miten vaikutusten arvioinnista päästään täytäntöönpanoon ja millainen varhaisen suunnitelman tulisi olla, jotta se huomioisi yhtiön strategiset tavoitteet, vision ja muut vaatimukset parhaalla mahdollisella tavalla.

Varhain liikkeelle lähdettäessä suunnitelman ei kuitenkaan tarvitse olla täydellinen. On hyvä ajatella joustavasti ja varautua muuttamaan suunnitelmaa matkan varrella. Tärkeintä on lähteä liikkeelle, sillä täydellistä ratkaisua odottavilta aika tulee loppumaan kesken.

IFRS 17 edellyttää vakuutusyhtiöiltä muutoksia niiden nykyisiin laskentajärjestelmiin.

Standardi esittelee mm. uuden vakuutusvastuun mittarin (sopimusperusteisen palvelumarginaalin) ja edellyttää yhtiöiltä mm. niiden riskiarvioiden sopeuttamista sekä tulevaisuuden kassavirtojen diskonttausta.

Vaikutus operatiivisiin toimintoihin on suuri: tarvitaan lisää tietoa käytännöistä ja jälleenvakuutuksista, yksityiskohtaisempaa analyysia kassavirroista sekä uusia tiedon esitys- ja julkaisutapoja. Teknisten järjestelmien päivittäminen näiden muutosten integroimiseksi tulee olemaan haasteellista varsinkin silloin, kun yhtiön järjestelmät ovat vanhanaikaisia tai niitä on räätälöity runsaasti mm. yritysostojen vuoksi.

Tavoitteen määrittäminen tärkeää

PwC:n ”IFRS 17 soft design”-työskentelytapaa seuraamalla pääset alkuun. Alta löydät lisäksi kolme periaatetta, joita noudattamalla maksimoit työskentelytavasta saatavan hyödyn:

1. Ajattele oikealta vasemmalle (tavoitteesta käsin)

Älä tee IFRS 17 -standardin vaatimia muutoksia ennen kuin tiedät, mihin muutoksilla tähtäät. Kirjaa ja kerro, miltä organisaatiosi tavoite näyttäälle. Työstä asiaa järjestelmistä ja rakenteista aina tarvittavaan raportointialustaan asti. Näin vältät viime hetkeen jätetyn ryntäilyn ja kiireen.

2. Perusta IFRS 17 -työryhmä

Tuo yhteen kaikkien IFRS 17 -standardin kannalta olennaisten toimintojen huippuosaajat ja anna heille valtuudet johtaa suunnittelutyötä. Anna työryhmälle vastuuta ja päätäntävaltaa, ja sovi raportointikäytännöistä.

3. Arvioi, miltä ”hyvä” näyttää ja ole käytännöllinen

Arvioi, miltä ”hyvä” näyttää juuri sinun yhtiösi kohdalla, siinä kontekstissa, jossa yhtiösi tällä hetkellä toimii. Päätä, millä alueilla yhtiösi haluaa olla paras ja missä se voi tehdä pieniä tai taktisia muutoksia, jotka pitävät organisaation joustavana IFRS 17 -matkanne edetessä. Suhtaudu käytännönläheisesti myös niihin kompromisseihin, joita yhtiösi joutuu suunnitelmien edetessä tekemään – sellaisiakin tällä tärkeällä matkalla tulee varmasti vastaan.