PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Verohallinnolta uusi ohje yleishyödyllisten yhteisöjen arvonlisäverotuksesta

Verohallinto on 4.2.2020 antanut uuden ohjeen Yleishyödyllisten yhteisöjen arvonlisäverotus. Aiheesta ei aiemmin ole ollut ohjetta.

Ohjeessa käsitellään ensin yleishyödyllisen yhteisön arvonlisäverovelvollisuutta yleisesti. Yleishyödyllinen yhteisö on arvonlisäverovelvollinen vain tuloverolain mukaisista elinkeinotoiminnan tuloistaan. Jos elinkeinotoiminnan liikevaihto jää kuitenkin alle 10 000 euron, on toiminta vapautettu arvonlisäverosta vähäisenä toimintana. 

Yleishyödyllinen yhteisö voi kuitenkin rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi alarajasta huolimatta, vaikka liikevaihto jäisi alle 10 000 euron rajan. Mikäli liikevaihto ylittää 10 000 euroa, yleishyödyllinen yhteisö voi saada alarajahuojennuksena osan maksamistaan arvonlisäveroista takaisin, jos liikevaihto kuitenkin jää tilikaudessa alle 30 000 euron. Huojennusta on haettava erikseen. 

Hakeutuminen arvonlisäverovelvolliseksi

Ohjeessa käsitellään vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisen vaikutuksia. Ohjeessa todetaan, ettei hakeutuminen voi pääsääntöisesti koskea vain osaa toimintaa, vaan hakeutumisen jälkeen yleishyödyllinen yhteisö on arvonlisäverovelvollinen kaikesta arvonlisäverolain mukaisesta liiketoiminnastaan. Oikeuskäytännön mukaan hakeutumisen voi kuitenkin koskea vain tiettyä liiketoiminnallista kokonaisuutta kuten metsän myyntiä. 

Yleishyödyllisen yhteisön jäsenmaksu ei yleensä ole vastike mistään tavaran luovuttamisesta tai palvelun suorittamisesta. Siksi pelkästään ”passiivisen jäsenmaksun” keräämisestä jäseniltä ilman, että jäsenmaksu tuottaa jäsenille minkäänlaisia etuja, ei voi hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Tällainen toiminta ei ole arvonlisäverolain mukaista liiketoimintaa, josta hakeutumisoikeus on. Vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuneen yleishyödyllisen yhteisön tulee kuitenkin suorittaa arvonlisäveroa jäsenmaksuistaan, jos jäsenmaksulla katsotaan olevan suora yhteys suoritettuun palveluun tai luovutettuun tavaraan. 

Oma käyttö

Erilaisia oman käytön veron tilanteita, joista yleishyödyllinen yhteisö on aina arvonlisäverovelvollinen elinkeinotoiminnasta riippumatta, ovat ravinto- ja ateriapalvelujen oma käyttö ja kiinteistöhallintapalvelujen oma käyttö. Edellytyksenä oman käytön verolle on kuitenkin, että yleishyödyllisellä yhteisöllä on jonkinlaista arvonlisäverolain soveltamisalaan kuuluvaa liiketoimintaa. 

Lisäksi omasta käytöstä on suoritettava arvonlisäveroa, jos arvonlisäverolliseen toimintaan hankittuja tavaroita tai kyseisessä toiminnassa suoritettuja palveluita otetaan muuhun kuin verollisen liiketoiminnan käyttöön. Edellytyksenä on, että hankinnoista on voitu tehdä arvonlisäveron vähennys.

Ostot ulkomailta

Ostettaessa tavaroita tai palveluita ulkomailta saattaa yleishyödylliselle yhteisölle tulla yllätyksenä se, että sen tulee tietyissä tilanteissa rekisteröityä ostajana arvonlisäverovelvolliseksi, jolloin yleishyödyllinen yhteisö joutuu maksamaan arvonlisäveron myyjän puolesta. Oleellista tällöin on muun muassa se, onko yleishyödyllinen yhteisö rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi ja kuinka paljon se hankkii tavaroita Suomen ulkopuolelta. 

Palveluiden osalta oleellista on arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisen lisäksi sillä, millaisia palveluita yleishyödyllinen yhteisö hankkii Suomen ulkopuolelta. Näin sen vuoksi, että ostetun palvelun luonteella on merkitystä sen osalta, tuleeko yleishyödyllisen yhteisön suorittaa palvelusta vero käännetyn verovelvollisuuden vuoksi Suomeen.

 

Ohjeessa käsitellään lisäksi lyhyesti yleishyödyllisen yhteisön vähennysoikeutta sekä kiinteistön vuokraukseen liittyviä kysymyksiä. Ohje antaa hyvän yleiskuvan yleishyödyllisten yhdistysten arvonlisäverotuksesta. 

Useita erityistilanteita jää kuitenkin edelleen ohjeen ulkopuolelle. Näistä voidaan mainita vaikkapa sponsorointisopimukset, sijoitustoiminta, jäsenlehtien painotyön verottomuus sekä keskitettyjen tukipalvelujen veloittaminen saman intressipiirin toisilta yleishyödyllisiltä yhteisöiltä. 

 

Keskustelemme mielellämme ohjeen vaikutuksesta toimintaanne.