PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Viisi havaintoa muiden kuin taloudellisten tietojen raportoinnista

Teimme PwC:llä yritysvastuutiimissä kartoituksen kirjanpitolain uuden raportointivelvoitteen täyttämisestä. Kertauksena vielä, että suuret yleisen edun kannalta merkittävät yritykset velvoitettiin julkaisemaan hallituksen toimintakertomuksessa tai samaan aikaan (tai tietyin edellytyksin 6 kk kuluessa) annettavassa erillisessä raportissa tietoja ympäristöstä, sosiaalisista asioista ja henkilöstöstä, ihmisoikeuksien kunnioittamisesta sekä korruption ja lahjonnan torjumisesta.