PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
20.01.2023|

Vuoden 2022 verotuksen tarkistaminen on jälleen ajankohtaista

On jälleen aika suunnata ajatukset edelliseltä vuodelta annettavaan veroilmoitukseen. Jo tässä vaiheessa kannattaa laskea, miten viime vuoden tuloista toimitetut ennakonpidätykset tai maksetut ennakkoverot riittävät kattamaan lopulliset verot.

A close up of a student using a calculator and studying in a public library.

Vuoden 2022 veroihin on mahdollista tehdä täydennysmaksu ylimääräisenä ennakkoverona, ja jos tämän täydentävän ennakkoveron maksaa tammikuun loppuun mennessä, jäännösverolle ei määrätä jäännösveron korkoa. Jos ennakkoveron maksaa tammikuun jälkeen tai veron päättää maksaa vasta lopullisen verotuspäätöksen perusteella, mahdolliselle jäännösverolle lasketaan huojennettua viivästyskorkoa. 

Lisäksi on hyvä alkaa varautua veroilmoituksen antamiseen keräämällä yhteen raportteja ja muita tositteita vuoden 2022 tuloista ja varoista. Hyvissä ajoin varautuminen kannattaa varsinkin, jos

  • omistat poikkeavia sijoituskohteita, kuten esimerkiksi virtuaalivaluuttoja; 
  • sinulla on ulkomaista varallisuutta ja tuloja; tai 
  • olet sijoittanut varoja kotimaisiin tai ulkomaisiin henkivakuutuksiin ja/tai kapitalisaatiosopimuksiin, joista olet nostanut varoja tai joiden varoja olet kenties syystä tai toisesta sijoittanut uudelleen.

On hyvä muistaa, että tietojen kerääminen voi viedä aikaa. Lisäksi näiden tulojen ja varojen suhteen on syytä olla huolellinen esitäytetyn veroilmoituksen tietojen tarkistamisessa ja varsinkin täydentämisessä. 

Yleinen väärinkäsitys on, että jos tulo on lähdeverotettu toisessa valtiossa, sitä ei veroteta enää uudelleen. Näin asia ei valitettavasti ole, vaan yleensä omalla asuinvaltiolla on oikeus verottaa maailmanlaajuisia tuloja. Mikäli tuloa verotetaan myös toisessa valtiossa, asuinvaltio poistaa kaksinkertaisen verotuksen yleensä hyvittämällä toisessa maassa maksettua veroa soveltuvien verosopimusten tai lakien mukaan. 

Veroviranomaiset hyödyntävät nykyään huomattavassa määrin kansainvälisessä tietojenvaihdossa saatuja tietoja. Nämä tiedot tulevat veroviranomaisten käyttöön tyypillisesti vasta verotuksen toimittamisen jälkeen. Mikäli näissä tarkkailutiedoissa havaitaan tuloja, jotka ovat jääneet ilmoittamatta, veroviranomaiset käynnistävät herkästi verotarkastuksen maksamatta jääneiden verojen maksuunpanemiseksi. 

Verotuksen toimittamisen lisäksi veroviranomaiset ohjaavat tällä hetkellä melko herkällä kynnyksellä nämä tapaukset eteenpäin esitutkintaan sakkoluonteisten maksujen määräämisen sijaan. Oma-aloitteinen verotuksen oikaisukaan ei auta, jos ilmoittamatta ja verottamatta jääneiden tulojen määrän katsotaan olevan merkittävä. Verovelvollisen laiminlyöntiä pidetään törkeänä veropetoksena, mikäli se on johtanut vajaan 20 000 euron suuruiseen verohyötyyn ja kyseinen laiminlyönti on ollut tahallista. Tapahtuneen laiminlyönnin tahallisuus ja rangaistavuus arvioidaan tuomioistuimessa.

Mikäli et ole varma oletko ilmoittanut tulosi oikein tai sinulla on ollut tuloja, joiden verokohtelusta et ole täysin varma, ota yhteyttä. Olemme mielellämme avuksi.