PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Yhä useampi johtaja saa potkut eettisten syiden takia

Toimitusjohtajia irtisanotaan aiempaa yleisemmin eettisistä syistä. Tieto käy ilmi PwC:n strategiakonsultoinnin yksikön Strategy&:n tuoreesta CEO Success Study -selvityksestä, jossa vuosittain selvitetään 2 500 maailman suurimman pörssiyhtiön toimitusjohtajatilanne.

Tutkituissa yrityksissä eettiset virheet ovat olleet toimitusjohtajien potkujen syynä viiden viime vuoden aikana 5,3 prosentissa.

Länsi-Euroopassa toimitusjohtajat ovat joutuneet lähtemään viiden viime vuoden aikana eettisten virheiden takia 5,9 prosentissa tapauksista. Edellisenä vertailukautena (2007–2011) luku oli 4,2 prosenttia. Yhdysvalloissa ja Kanadassa eettiset syyt ovat Länsi-Eurooppaa harvemmin potkujen taustalla, mutta siellä kasvuvauhti on nopeampi. Kun vuosina 2007–2011 eettiset virheet olivat potkujen syinä 1,6 prosentissa, 2012–2016 luku oli 3,3 prosenttia.

BRIC-maissa eettiset virheet ovat olleet viiden viime vuoden aikana peräti 8,8 prosentissa syy toimitusjohtajan erottamiseen.

”Kaikki eettisen virheen takia vaihdetut toimitusjohtajat eivät itse ole syyllistyneet virheisiin, mutta joutuvat vastaamaan organisaationsa virheestä”, sanoo yritysvastuupalveluista ja monimuotoisuudesta PwC:llä vastaava partneri Sirpa Juutinen.

Mikä on syynä siihen, että ykkösjohtaja saa yhä useammin potkut eettisten virheiden takia? Tutkimus listaa trendejä, jotka ovat viime vuosina vaikuttaneet toimitusjohtajien vastuullisuuteen.

Ensinnäkin finanssikriisin jälkeen luottamus ja usko suuryhtiöihin ja niiden toimitusjohtajiin on vähentynyt. Yleinen mielipide on aiempaa epäilevämpi ja kriittisempi eikä se anna huonoa käytöstä kovin helposti anteeksi.

Yleinen mielipide on vaikuttanut hallintoon ja sääntöihin. Nollatoleranssi on yhä yleisempää.

Myös toimintaympäristö on muuttunut. Suurimmat yhtiöt levittäytyvät kehittyville markkinoille, missä esiintyy muita enemmän eettisiä riskejä kuten lahjontaa ja korruptiota.  Samaan aikaan globaaleiden pitkien alihankintaketjujen valvonta on yhä vaikeampaa.

Toisaalta toimitusjohtajan epäeettinen käyttäytyminen ja osallisuus väärinkäytöksiin tulee helposti esiin digitaalisuuden aikakaudella. Nopeasti ja ympäri vuorokauden leviävä uutisvirta pitää huolen siitä, ettei matalasta profiilista ja verkkaisesta viestinnästä voi itse päättää. Negatiiviset uutiset leviävät nopeasti.

Yrityskulttuuri keskeisessä roolissa

Raportti muistuttaakin yrityskulttuurin keskeisestä asemasta eettisten virheiden syntymisen estämisessä. Vahvassa yrityskulttuurissa korostetaan yrityksen eettisiä arvoja ja varmistetaan johtamisen politiikoilla ja käytännöillä niiden mukainen toiminta. On myös huolehdittava siitä, että koko henkilöstö ymmärtää ne ja toimii niiden mukaan.

”Olennaista on, että arvot viestitään, niiden mukaiseen toimintaan koulutetaan ja huolehditaan niiden sisältymisestä yrityksen johtamisen käytäntöihin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että arvojen vastaiseen toimintaan puututaan ja siitä on seuraamuksia”, Juutinen sanoo.

Suurin osa vaihdoksista suunniteltuja

Toimitusjohtajat vaihtuivat suurimmissa yrityksissä kaiken kaikkiaan aiempaa harvemmin. Kun 2015 uusi toimitusjohtaja nimitettiin 16,6 prosenttiin yhtiöistä, nyt määrä oli 14,9 prosenttia. Vaihdokset olivat yhä useammin suunniteltuja: 69 prosentissa tapauksista vuonna 2016, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 65.

Naisten nimitykset ovat kasvussa. Kun edellisen kerran uusia naistoimitusjohtajia oli 2,8 prosenttia, nyt luku oli 3,6 prosenttia.

Uusi toimitusjohtaja on keskimäärin 53-vuotias. Japanissa ykkösjohtajiksi nimitetään muita iäkkäämpiä; sillä siellä keskimääräinen ikä on 61 vuotta, kun esimerkiksi Kiinassa luku on kymmenen vuotta vähemmän.

Toimitusjohtaja valitaan aiempaa useammin oman talon sisältä. Vain 18 prosenttia uusista nimityksistä tuli yrityksen ulkopuolelta, kun vielä 2015 luku oli 23 prosenttia. Yrityksiä vetää yleisemmin kotimaan kansalainen. Vain 13 prosenttia uusista toimitusjohtajista oli ulkomaalaisia. Kiinassa ja Japanissa ulkomaalaisia ei nimitetty vuonna 2016 toimitusjohtajiksi lainkaan.

Yhä harvemmalla uudella toimitusjohtajalla on kansainvälistä kokemusta. Kun 2012 kansainvälistä kokemusta oli kartuttanut 45 prosenttia juuri nimitetyistä toimitusjohtajista, nyt luku oli laskenut 24 prosenttiin. Kansainvälistä kokemusta arvostetaan eniten Länsi-Euroopassa, jossa sitä on lähes puolella (47 %) tuoreista toimitusjohtajista.

Japanissa on eniten uusia toimitusjohtajia, jotka ovat tehneet koko työuransa saman työnantajan palveluksessa (67 %). Vastaava luku Länsi-Euroopassa on 16 prosenttia.

Strategy&:n tutkimus toteutettiin jo seitsemännentoista kerran. Suomesta CEO Success Study -selvitykseen otokseen ei osunut kokonsa perusteella yhtään yritystä.

Lisätietoa:

Sirpa Juutinen, PwC, puh. 020 787 7815, sirpa.juutinen@fi.pwc.com

www.strategyand.pwc.com/ceosuccess

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1000 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tarkoituksenamme on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista asiakkaidemme merkittävimpiä ongelmia. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 157 maassa yli 223 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.