PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Yhdistyksen ja säätiön tilinpäätöksen rekisteröinti

Yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös on rekisteröitävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain 30.12.2015 voimaan tulleen muutoksen mukaisesti yhdistysrekisteriin merkityn yhdistyksen on pääsääntöisesti ilmoitettava tilinpäätöksensä yhdistysrekisteriin julkistettavaksi riippumatta siitä, harjoittaako yhdistys elinkeinotoimintaa vai ei.

Tilinpäätös tulee ilmoittaa rekisteröitäväksi, mikäli päättyneellä tai sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt vähintään kaksi seuraavista rajoista eli kyseessä on kirjanpitolaissa määritettyä pienyritystä suurempi yhdistys:

  • liikevaihto 12 miljoonaa euroa
  • taseen loppusumma 6 miljoonaa euroa
  • palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä.

Jos yhdistyksen tulee laatia konsernitilinpäätös, määräytyy edellä mainittujen rajojen ylittyminen tai alittuminen konsernitilinpäätöksen perusteella.

Ilmoittamisvelvollisuus koskee tilikausia, jotka ovat alkaneet 1. tammikuuta 2016 tai sen jälkeen. Yhdistyksen, jonka tilikausi on päättynyt 31.12.2016, tulee ilmoittaa tilinpäätös rekisteröitäväksi 30.6.2017 mennessä.

Säätiöitä koskee säätiölain mukainen velvollisuus rekisteröidä tilinpäätöksensä ns. vuosiselvityksen osana. Näin ollen säätiöihin ei sovelleta em. rajoja. Säätiön vuosiselvitys tulee toimittaa säätiörekisterille kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Yhdistyksen ja säätiön tilinpäätökset rekisteröidään yhdistys- tai säätiörekisteriin. Yhdistys- ja säätiörekisterin lisäksi yhdistys tai säätiö voivat olla velvollisia rekisteröitymään myös kaupparekisteriin, mikäli ne harjoittavat elinkeinotoimintaa ja niillä on tätä toimintaa varten:

  • pysyvä toimipaikka tai
  • palveluksessaan vähintään yksi työntekijä.

Yhdistyksellä tai säätiöllä oleva Y-tunnus ei siten ole välttämättä merkki siitä, että yhdistys tai säätiö on rekisteröity myös kaupparekisteriin. Säätiöt saavat Y-tunnuksen jo siinä vaiheessa, kun ne rekisteröidään säätiörekisteriin. Yhdistykset puolestaan saavat yhdistysrekisteriin merkinnän yhteydessä Y-tunnuksen sijaan kuusinumeroisen rekisterinumeron. Lisäksi yleishyödylliselle yhdistykselle annetaan Y-tunnus, jos yhdistys rekisteröidään Verohallinnon rekistereihin (esim. työnantajarekisteriin) eikä Y-tunnus tällöin ole merkki kaupparekisterimerkinnästä.