PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Yhdistyslain muutosehdotukset lisäävät joustavuutta yhdistyksen päätöksentekoon

Hallitus on 6.10.2022 antamallaan esityksellä (HE 200/2022 vp) ehdottanut, että yhdistyslakia muutettaisiin digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämiseksi jäseneksi ottamisessa ja toisaalta eroilmoitusta vastaanotettaessa. Lisäksi hallitus on ehdottanut jäsen- ja liittoäänestyksen käytön helpottamista yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallitusten jäsenten valinnassa. Myös digitalisoinnin mahdollisuuksien käyttöönottoa on tarkoitus helpottaa. 

Businesswoman speaking in meeting