PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Yhdistyslain uudistaminen etenee

Oikeusministeriön yhdistyslain kehittämistä valmistelleen Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 -luvulla työryhmän mietintö sai lausuntokierroksella paljon ja monenlaista palautetta, jonka yhteenvedon ministeriö on julkaissut 3. marraskuuta 2021.

Työryhmä on ehdottanut mm. nimenomaisia säännöksiä jäsenten yhdenvertaisuusperiaatteesta, yhdistyksen johdon yleisistä tehtävistä, johdon esteellisyyssäännöksen tarkastamisesta sekä toimitusjohtaja-toimielimen sallimista ja kahden tai useamman yhdistyksen yhdistämisen helpottamista.

Lisäksi työryhmä ehdotti perinteistä yhdistystoimintaa kevyemmän järjestäytyneen kansalaistoiminnan tarpeiden huomioon ottamista uutta toimintaryhmä -oikeushenkilöä koskevalla lailla. Tämä kuitenkin jakoi lausunnonantajien näkemykset.

Pienimmät yhdistykset ja toimintaryhmät vapautettaisiin kirjanpitolain mukaisista talouden seurantaa ja raportointia koskevista vaatimuksista.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa kevätkaudella 2022 ja lainmuutokset on tarkoitus saattaa voimaan mahdollisimman pian.