PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Yhdistysten ja säätiöiden kolme roolia julkisissa hankinnoissa

Yhdistyksillä ja säätiöillä on hyvin monimuotoinen asema julkisissa hankinnoissa. Ne voivat tehdä hankintoja, tarjota palveluitaan ja osallistua hankintojen valmisteluun. Vuoden alussa voimaan tulleella hankintalain kokonaisuudistuksella on täsmennetty hankintoihin sovellettavaa lainsäädäntöä ja uudistuksen vaikutukset tulee huomioida käytännön hankintamenettelyissä.